Petrol želi povečati delež OVE

Družba Petrol deluje v skladu s cilji EU, ki namerava do leta 2030 doseči vsaj 32 % delež porabljene energije iz obnovljivih virov energije. Petrolov cilj do leta 2025 je 500 GWh letne proizvodnje elektrike samo iz obnovljivih virov, kar zadostuje za oskrbo približno 100.000 odjemalcev. Tem želijo zagotavljati čisto energijo po konkurenčnih pogojih, tako za potrebe gospodinjstev in industrije, kot tudi za potrebe transporta in oskrbe s toploto.

Vir: www.petrol.si
O upravljanju z odpadki in energijo

Skupina študentov se je maja v Gradcu udeležila dogodka »Poigritev vzdržnosti: Medkulturne in interdisciplinarne rešitve«. Skupine študentov z graške in ljubljanske univerze so predstavile rešitve za ravnanje z odpadki in energijo, nato je sledila delavnica. Na koncu so predstavili še inovativne rešitve in pokazali, kako pomembno je preseganje disciplinarnih meja za razvoj prebojnih zamisli za spodbujanje trajnostnega načina življenja.

Vir: iri.uni-lj.si
Servisni stolpi na sončno energijo

V mestu Samobor v sosednji Hrvaški so tamkajšnjo kolesarsko pot začeli opremljati s servisnimi stolpi za kolesa, ki se napajajo s sončno energijo. Ta omogoča pogon kompresorjev za polnjenje gum in mobilnih telefonov, pri čemer se presežki energije shranjujejo v akumulator, tako da je ta vedno na voljo. V stolpu se nahaja tudi orodje za osnovno popravilo koles.

Vir: www.samobor.hr
Zaključuje se projekt GreenerSites

Konec junija se bo zaključil tri letni evropski projekt GreenerSites, katerega namen je izboljšati okoljsko in prostorsko stanje opuščenih ali premalo izkoriščenih industrijskih območij. Končni cilj je, da se s pripravo strategij in orodij, temelječih na celostnem trajnostnem pristopu, prispeva k čistejšim mestnim območjem. V projektu je sodelovalo enajst partnerjev iz petih držav srednje Evrope, med katerimi je bila tudi Mestna občina Celje.

Vir: moc.celje.si
Slovaška: Opuščanje premoga je mogoče

Na podlagi skupne izjave predsednice Republike Slovaške in ministrskega predsednika Slovaške, bo država prenehala s kurjenjem premoga za pridobivanje elektrike do leta 2023. Potrdila sta tudi podporo Slovaške EU v prizadevanjih, da do leta 2050 dosežemo ogljično nevtralnost. S tem Slovaška Višegrajski skupini V4 in drugim državam EU sporoča, da je opuščanje premoga mogoče in da je to edini način, da se spoprimemo z obstoječo podnebno krizo.

Vir: www.greenpeace.org
V New Yorku iz CNG na biometan

V New Yorku v ZDA bodo v 800 mestnih avtobusih, ki trenutno vozijo na stisnjen zemeljski plin (CNG), zamenjali gorivo z biometanom. Letno bodo zamenjali približno 12 do 14 milijonov galonov CNG z biometanom in prihranili dodatnih 40.000 ton izpustov CO2. Biometan prepoznavajo kot pogonsko gorivo prihodnosti, ki ima trenutno najnižje izpuste in je eden ključnih goriv v boju proti podnebnim spremembam in pri doseganju ciljev Pariškega sporazuma.

Vir: www.zemeljski-plin.si

Naš stik

ŠTEVILKA 3 / 2019
  • Jedrska energija ključ do nizkoogljične družbe
  • Elektroenergetika se spreminja v temeljih
  • TE-TOL bo znatno zmanjšala uporabo premoga

24. 6. 2019

Povpraševanje po električni energiji maja le malenkost višje

Iz prenosnega omrežja je bilo maja prevzetih milijardo 64,3 milijona kilovatnih ur električne energije oziroma le za 0,3 odstotka več kot lani.

Povpraševanje po električni energiji maja le malenkost višje
21. 6. 2019

GZS pričakuje hitrejše vzpostavljanje konkurenčnega poslovnega okolja

Za nadaljnjo rast je ključno, da slovenska podjetja povečajo svojo produktivnost, poudarja minister Zdravko Počivalšek.

GZS pričakuje hitrejše vzpostavljanje konkurenčnega poslovnega okolja
21. 6. 2019

Vlada sprejela Energetsko bilanco Slovenije za leto 2018

Letna energetska bilanca prikazuje podatke o oskrbi in porabi energije za pretekli leti in napovedi za leti 2018 in 2019.

Vlada sprejela Energetsko bilanco Slovenije za leto 2018
21. 6. 2019

GEN-I predstavil svojo e-mobilnost

Skupina GEN-I je predstavila novo storitev trajnostne mobilnost, ki odjemalcem omogoča okolju prijazno mobilnost z nižjimi stroški vožnje.

GEN-I predstavil svojo e-mobilnost
E-stik

E-stik

PRELISTAJ REVIJO >

Izšla je posebna številka revije Naš stik v digitalni obliki

V uredništvu revije Naš stik skušamo ves čas slediti razvoju revijalnega tiska, zato smo v letošnji program dela dali tudi izdelavo posebne tematske številke revije v digitalni obliki. Zdaj je tudi dejansko pred vami, prvo tovrstno številko pa smo namenili trajnostni energiji.

Preveri svoj letni energetski prihranek

NISTE NAŠLI ŽELENIH VSEBIN?

Obdobje od: Razširjeno iskanje
Obdobje do:
Rubrika:
Ključna beseda: Išči
Ključna beseda: Išči