DOGODKI

Maribor, 14. do 16. maj 2019

Komunalna energetika

Ljubljana, 14. maj 2019

Energetika in okolje 19

Ljubljana, 17. maj 2019

En.grids 019

Laško, 21. do 23. maj 2019

14. konferenca CIGRE-CIRED