Dogodki

8. 3. 2019

14. konferenca CIGRE-CIRED

Laško, 21. do 23. maj 2019

V Laškem bo od 21. do 23. maja potekala 14. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED, ki je največje strokovno srečanje vseh, ki se ukvarjajo z vprašanji sedanje in prihodnje kakovostne in zanesljive oskrbe z električno energijo. Konferenca je tudi priložnost za izmenjavo bogatih izkušenj in znanj domačih in tujih strokovnjakov z različnih elektroenergetskih področij, pri čemer organizatorji za letos napovedujejo izjemno bogat program in obravnavo številnih strokovnih vprašanj v posameznih študijskih komitejih. Med drugim bodo tako lahko udeleženci prisluhnili razvojnim trendom na področju visoko in srednje napetostne tehnike, diagnosticiranj in vzdrževanja elektroenergetskih naprav, novostim s področja zaščite, vodenja in meritev, odgovorom na izzive ekonomike obratovanja elektroenergetskih sistemov, vprašanjem povezanim z okoljsko problematiko in uvajanju pametnih omrežij in storitev. Na konferenci najzaslužnejšim članom podelijo tudi posebna priznanja in pohvale. Aktualne informacije v zvezi s konferenco in prijavami so dostopne na spletnem naslovu CIGRE-CIRED. Vabljeni!

14. konferenca CIGRE-CIRED