Dogodki

16. 7. 2019

The Business Booster

Pariz, 3. in 4. oktober

V Parizu bo v začetku oktobra v organizaciji Innoenergya potekala mednarodna konferenca, katere osrednja tema bo namenjena iskanju odgovora na vprašanje, kako pomembno je za uspeh energetske tranzicije prilagajanje potrošnikov. Kot poudarjajo organizatorji, je v času, ko se družba približuje trajnostni energetski paradigmi, uspeh procesa razogljičenja bolj kot kadarkoli odvisen od tega, ali bomo odjemalce postavili v središče energetske tranzicije. Sicer pa bodo v dveh konferenčnih dneh udeleženci razmišljali o osrednji temi z vidika petih ključnih vprašanj, ki so potreba po novih znanjih in kompetencah, raznolikost in ustvarjalnost kot vira inovacij, stopnja pripravljenosti potrošnikov, nove vloge odjemalcev-proizvajalcev ter vloga vseh nas kot državljanov.

Udeleženci dogodka bodo imeli tudi priložnost spoznavati najnaprednejše tehnologije na svetu, prisluhniti predstavitvam novih poslovnih modelov in se povezati z ljudmi, po zaslugi katerih se ideje prevajajo v prakso, poleg tega pa bodo lahko prisluhnili gostujočim strokovnjakom, se udeležili okroglih miz, sodelovali v interaktivnih razpravah in se seznanili z več kot 150 najnaprednejšimi trajnostnimi energetskimi tehnologijami in investicijskimi priložnostmi. Dogodek podjetjem ponuja tudi priložnost, da sami stopijo na oder in se predstavijo krogu vlagateljev in panožnih predstavnikov. Več o konferenci si lahko preberete na tem naslovu. Vabljeni!

The Business Booster
PRIKAŽI:
Leto:
februar 2020 (1)
marec 2020 (3)
april 2020 (1)
junij 2020 (1)
julij 2020 (1)