Dogodki

23. 10. 2020

Upravljanje z energijo

Webinarji, 3. november 2020

Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z operaterjem trga z elektriko Borzenom pripravlja več brezplačnih spletnih seminarjev na temo upravljanja z energijo v javnem sektorju, ki bodo potekali med 3. novembrom in 1. decembrom 2020. Na seminarjih bodo predstavljene izkušnje dosedanjega upravljanja z energijo v javnih stavbah in usmeritve za naprej, tematski sklopi pa se nanašajo na upravljanje z energijo, financiranje projektov trajnostne energije, energetske poglede in monitoring, zelena javna naročila in obnovljive vire energije. 

Spletni seminarji so brezplačni, je pa potrebna  predhodna prijava. Podrobnejše informacije so dosegljive na tem naslovu.

Upravljanje z energijo