Članki

RTP Okroglo dobiva sodobnejšo podobo

Datum: 12. 8. 2013 Besedilo: Brane Janjič

Temeljita prenova ene najpomembnejših razdelilno-transformatorskih postaj na Gorenjskem bo končana prihodnje leto.

RTP Okroglo dobiva sodobnejšo podobo

400/110 kV RTP Okroglo je bila zgrajena konec sedemdesetih let, v vsem tem času pa je doživela le eno večjo posodobitev, ko je bil leta 2006 na tej lokaciji dan v obratovanje še dodatni transformator 400/110 kV. Ker je vsa druga visokonapetostna  in tudi zaščitna oprema že blizu konca svoje življenjske dobe, posledično pa se je zmanjšala tudi obratovalna zanesljivost stikališča, se je Elektro-Slovenija odločila za temeljito prenovo, v okviru katere bo poleg temeljite posodobitve vseh daljnovodnih polj in pripadajoče visokonapetostne in sekundarne opreme, zamenjan tudi transformator T 411. Zaradi pomena te transformatorske postaje, ki je ključna za napajanje odjemalcev na celotnem gorenjskem delu Slovenije, so bila prenovitvena dela razdeljena na več faz. Doslej je bilo uspešno izpeljanih že pet, v okviru teh pa je bilo obnovljenih devet 110 kV daljnovodnih polj in pripadajoča zaščitna oprema. Projekt zdaj tako prehaja v svojo najzahtevnejšo fazo, ko bodo dela hkrati potekala na 110 in 400 kV strani stikališča oziroma sočasno na štirih poljih. Po demontaži dotrajanega 400/110 kV transformatorja, sanaciji temeljev in oljnega lovilca, pa bo sledila še zamenjava transformatorja z novim, ki bo na gradbišče prispel že konec tega tedna. Izvajalci so z konkretnimi deli v stikališču sicer začeli že septembra lani, po besedah vodje projekta Jerneja Majcna  pa naj bi vsa dela končali enkrat sredi prihodnjega leta.
Kot že rečeno, prenova RTP Okroglo zajema dva projekta, ki tečeta vzporedno in dejansko pomenita temeljito prenovo skoraj celotnega stikališča, zanjo pa bo Eles namenil dobrih 8,5 milijona evrov (6,5 milijona je vredna visokonapetostna oprema, preostanek pa se nanaša na sekundarno opremo meritev in zaščite).

Prvič vgrajen 400/110 kV transformator domačega proizvajalca

Prenova RTP Okroglo je zanimiva iz več razlogov, saj so bile pri tem prvič uporabljene nekatere tehnične rešitve, denimo prevezava daljnovodov preko začasnega kablovoda, ki jih bo Eles lahko v prihodnje uporabljal tudi pri drugih podobnih projektih. Prvič pa bo v neko stikališče vgrajen tudi visokonapetostni 400/110 kV transformator domačega proizvajalca. Kot je povedal vodja službe za tehnologijo in diagnostiko v Elektro-Slovenija Aleksander Polajner, gre v tem primeru tudi za pomemben dosežek domače industrije, ki znova dokazuje, da je sposobna izdelati tudi najzahtevnejše dele visokonapetostne opreme. Nov transformator 300 MVA, 400/110 kV namreč prihaja iz ljubljanske tovarne Kolektor Etra in je klasičen enojedrni tronavitni transformator, podoben tistim, ki jih Eles že ima v Krškem, Divači in drugih stikališčih. Pri njegovi izdelavi je bilo uporabljenih tudi nekaj najnovejših tehničnih rešitev in je opremljen s sodobno tehnologijo, kot so denimo vakumsko regulacijsko stikalo,avtomatski sušilci silikagela in sodobni nadzorni sistemi za ključne diagnostične parametre, regulacijsko stikalo ter neposredno merjenje temperatur v navitjih in jedru transformatorja. Transformator se ponaša tudi z nizkimi izmerjenimi izgubami in nizkimi nadtemperaturami v navitjih med obratovanjem, kar je dobra napoved za prihodnjo življenjsko dobo naprave. Popolna novost pri transformatorju so tudi ventilatorji na spodnji strani hladilnih reber, s čemer naj bi dosegli enakomernejše hlajenje hladilnikov in boljši izkoristek hladilnega sistema, kot pri bočni namestitvi.
Zmontiran transformator bo sicer v višino meril blizu 8 metrov, dolg bo nekaj manj kot 13 metrov in širok približno pet metrov. Celotna teža napolnjenega transformatorja bo kar 323 ton, vlakovna kompozicija, ki bo konec tega tedna pripeljala transformator iz Črnuč v Naklo pa bo dolga kar 65 metrov, kar že veliko pove tudi o sami zahtevnosti prevoza. 
Po besedah Aleksandra Polajnerja je projekt posodobitev RTP Okroglo zanimiv tudi po tem, ker gre prvič za zamenjavo obstoječega transformatorja z novim in ne klasično novogradnjo, zato je bilo treba še posebno pozornost nameniti terminskim planom in usklajevanju posameznih faz projekta. Za nov transformator so morali v stikališču postaviti tudi začasno skladiščno ploščad, saj bo na njej moral počakati na sanacijo obstoječih temeljev in oljnega lovilca. Po montaži, ki bo predvidoma konec oktobra oziroma v začetku novembra, bodo sledile še podrobne meritve na terenu, konec leta pa naj bi nov transformator bil poskusno tudi že v omrežju. Nato sledijo še nekatere sklepne faze projekta in ureditvena dela v stikališču, projekt pa bo v celoti končan v drugi polovici prihodnjega leta.

Brane Janjić

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)