Članki

Blok 6 v obratovanje sredi leta 2015

Datum: 10. 12. 2013 Besedilo: Brane Janjič

Vrednost projekta TEŠ 6 po zadnjem investicijskem programu znaša milijardo 428 milijonov evrov, pri čemer naj v tem znesku ne bi bilo več neznank.

Blok 6 v obratovanje sredi leta 2015

Projekt gradnje bloka 6 je tudi letos polnil časopisne stolpce in se bo verjetno zapisal v enega odmevnejših v novejši elektro zgodovini. Vsi skupaj bi si verjetno želeli, da bi bil bolj prepoznaven po številnih prednostih, ki jih prinaša, in najsodobnejši tehnologiji ter manj po finančnih zapletih, ki so mu in mu še vedno dajejo grenak priokus. Ne glede na vse, pa si je vsaj stroka enotna, da sodobno proizvodno enoto v Šoštanju vsekakor potrebujemo in z uspešnim dokončanjem tega projekta, jo bomo zagotovo tudi dobili. O trenutnem poteku projekta in  tudi letošnjih poslovnih rezultatih, smo se pogovarjali z direktorjem družbe Petrom Dermolom.

Bliža se konec poslovnega leta 2013. Ste z doseženimi rezultati zadovoljni?

V tem trenutku (v začetku decembra) smo iz naših enot uspeli zagotoviti 3.283 GWh električne energije, kar pomeni 3,4 odstotka manj, kot je bilo sprva načrtovano. Od tega smo 3120 GWh  električne energije proizvedli iz premoga, 163 GWh pa pridobili v naših plinskih enotah. Poglavitni razlog, da še lovimo letošnji poslovni načrt, je velik izpad proizvodnje v prvi polovici leta, saj je bilo delovanje termo enot znotraj skupine HSE zaradi izjemno ugodnih hidroloških razmer, ki so se zavlekle v zgodnje poletje, omejeno. V drugi polovici leta pa je bila slika povsem drugačna, tako da smo, kot že rečeno, veliko zamujenega že uspeli nadoknaditi. Zelo sem zadovoljen tudi s samo proizvodnjo, saj smo predvsem s stališča vzdrževanja in zanesljivega obratovanja, letos naredili velik korak naprej in zmanjšali število izrednih dogodkov na minimum. Lahko se pohvalim, da je peti blok letos deloval povsem brez izpadov proizvodnje, kar seveda tudi pozitivno vpliva na poslovne rezultate. V tej smeri želimo nadaljevati tudi v naprej, je pa treba upoštevati, da gre za dotrajane proizvodne enote in je tudi zaradi te kilometrine treba vlagati veliko truda v nemoteno delo obstoječih objektov. Pozitiven je tudi poslovni izid, saj smo doslej ustvarili 2,9 milijona evrov dobička, kar je celo nekaj več, kot je bilo sprva načrtovano.

Glede na omenjeno dotrajanost in zastarelost obstoječih blokov, verjetno vsi zaposleni v elektrarni i z nestrpnostjo čakate na šesti blok. V katri fazi so trenutno ključna dela na projektu?

Kar se tiče bloka 6 lahko rečem, da po operativno tehnični plati vse poteka v skladu s terminskimi načrti, na določenih področjih pa jih celo prehitevamo, tako da imamo nekaj rezerve še za naprej. Da dela na vseh področjih res potekajo pospešeno, je mogoče razbrati tudi iz tega, da je na gradbišču res veliko delavcev, katerih število je na določene dneve tudi že doseglo 1650. Drugače pa je v povprečju dokončano že 85 odstotkov vseh del, na glavnih postavkah tehnološke opreme  približno 78 odstotkov, na čistilni napravi 86 odstotkov, hladilnem sistemu 93 odstotkov, gradbena dela pa so dokončana že v 91 odstotkih.  V skladu s predvidenimi načrti potekajo tudi vsa dela na pomožnih napravah – transportu premoga in produktov, na pripravi vode in podobno.
Doslej smo v gradnjo bloka 6 vložili že 1,1 milijarde evrov, delež sklenjenih potrebnih pogodb pa je že 99-odstoten. Naj omenim, da so se na nekaterih sklopih opreme že začeli tudi hladni preizkusi, v teh dneh pa poteka tudi eden ključnih, to je tlačni preizkus kotla, katerega rezultate z nestrpnostjo pričakujemo.
Manj jasna je slika na finančnem področju, kjer skupaj z lastnikom intenzivno iščemo najboljšo rešitev za zagotovitev potrebnih dodatnih sredstev za dokončanje projekta.

Konec  oktobra ste morali v skladu z vladno zahtevo oddati tudi noveliran investicijski program 6. Kaj je pokazala prevetritev obstoječih postavk v prejšnjih finančnih načrtih? Je zdaj končna cena bloka 6 znana?

Končna cena projekta je znana  in znaša milijardo 428 milijonov evrov. Pri pripravi NIP 6 smo upoštevali vse vhodne podatke, ki smo jih oktobra prejeli s strani lastnika HSE, in tudi ceno premoga, ki je skladna s podpisano dolgoročno pogodbo med Premogovnikom Velenje , TEŠ in HSE. V NIP 6 so zajeti tudi rezultati končnih pogajanj z Alstomom, pri čemer nam je uspelo nekatere stroške znižati za dodatnih 18 milijonov evrov.  Če ob tem upoštevamo še dodatne poslovne učinke, ki izhajajo iz hitrejšega dokončanja del, lahko k tem prihrankom prištejemo še vsaj 40 milijonov evrov dodatnega prihranka. Pomembno je tudi, da smo vse vrednosti in podatke iz prejšnjih investicijskih programov preverili in osvežili, tako da negativnih presenečenj več ne bo. Ob tem bi rad tudi poudaril, da je NIP 6 potrdil, da gre vendarle za ekonomsko upravičen projekt, ki bo sposoben vračati najeta  posojila že z začetkom obratovanja. Če ob tem upoštevamo še številne okoljske in tehnološke prednosti ter sinergijske učinke, ki bodo nastali znotraj skupine na račun sodobne proizvodne enote, se podoba tega projekta pokaže v še lepši luči.

Že sami ste omenili pozitivne učinke, ki jih lahko prinese časovna komponenta. Je zdaj datum začetka obratovanja kaj bolj trden?

V pogajanjih z Alstomom nam je uspelo rok dokončanja del skrajšati za pet mesecev in pol.  Tako smo dejansko izničili vse predhodne zakasnitve in prišli nazaj na datum 26. junij 2015 kot na datum, ko naj bi začeli s poskusnim obratovanjem. S tem smo tudi ustvarili omenjeni pozitiven poslovni učinek v višini 40 milijonov evrov. (celoten pogovor z direktorjem TEŠ si lahko preberete v šesti številki revije Naš stik, 12. decembra)

Brane Janjić

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 3)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (5)
februar 2020 (4)
marec 2020 (3)
april 2020 (3)
maj 2020 (2)
junij 2020 (8)
julij 2020 (2)