Članki

Elektrika iz obnovljivih virov v vse domove na Celjskem  

Datum: 25. 2. 2014 Besedilo: Vladimir Habjan

Elektro Celje Energija bo s 1. marcem dobavljala električno energijo za vse gospodinjske odjemalce iz OVE, hkrati pa znižujejo cene. VIDEO

Elektrika iz obnovljivih virov v vse domove na Celjskem

Tretji največji dobavitelj električne energije v Sloveniji, Elektro Celje Energija (ECE), bo s 1. marcem začenjal dobavljati električno energijo za vse gospodinjske odjemalce izključno iz obnovljivih virov, s čimer uresničujejo svojo okoljsko zavezo. Zagotavljanje 100-odstotno čiste energije pomeni za podjetje prelomnico, saj so v Sloveniji edini dobavitelj, ki se je odločil za takšno potezo. Na trgu obstaja več možnosti za okolju prijazno energijo, vendar jo je bilo pri vseh dobaviteljih doslej treba doplačati. Med kupci t. i. EKO paketi niso zaživeli. S tem ECE stopa korak naprej in prevzema stroške nakupa energije iz obnovljivih virov (t. i. »potrdil o izvoru«) na svoja pleča.

 

Kot je odločitev komentiral direktor mag. Mitja Terče, je za njihovo družbo skrb za prihodnost najpomembnejša, to je njihova odgovornost, kajti okolje moramo pustiti zanamcem ohranjeno. »Menim, da smo vsi, ki imamo možnost izbire okolju prijaznejše alternative, do neke mere zavezani, da le-to slej ko prej tudi udejanjimo. Naši gospodinjski kupci bodo odslej prejemali okolju prijazno energijo brez doplačila. Ponosen sem, da smo prvi in edini dobavitelj vsem gospodinjstvom v Sloveniji iz OVE, tega nima še nihče pri nas, hkrati smo tudi eni redkih v Evropi, ki se odločamo za tako velik obseg oziroma tržni delež. Za to potezo smo se odločili zato, ker gre za zavezo, da je skrb za prihodnost na prvem mestu. Naše podjetje praznuje 101 leto obstoja in je odgovornost čistega in prijaznega okolja najpomembnejša. Okolje želimo zapustiti potomcem v takšnem stanju, kot so ga nam naši predniki. Na nas je, da vsak naredi na svojem področju maksimalno kolikor lahko, da bo okolje ohranjeno za prihodnje rodove. Vsi naši kupci bodo dobili energijo iz OVE, to je iz vetra, sonca in vode. Ta energija bo v prihodnosti tudi vedno bolj poceni,« je poudaril Terče.

Izjava mag. Mitje Terčeta

Električne energije iz OVE je dovolj za vsa gospodinjstva ECE, to je okoli 150.000, za potrebe vseh porabnikov v državi pa trenutno še ne. Vendar ima Slovenija po besedah Terčeta na tem področju še velik potencial: »V prihodnosti, to je v 10-20 letih, lahko vse svoje energetske potrebe na področju Slovenije zagotovimo iz OVE, a le če se tako odločimo, če bodo politične odločitve prave. Mi kažemo pot. Trdimo, da je to možno, da si ljudje tega želijo.« Ob tem Terče zatrjuje, da to ni muha enodnevnica, da je dolgoročna odločitev podjetja in poziva tudi ostale ponudnike, da jih posnemajo: »Običajno si želiš, da te konkurenca ne posnema. Mi pa si to želimo, dajemo smernico, kaj je prava pot in hkrati ljudi ozaveščamo.«

 

Na vprašanje, kako bo kupec vedel, da je energija iz OVE, Terče odgovarja: »Na eni strani so hidroelektrarne, ki proizvajajo energijo na obnovljivi način in imajo tudi potrdilo, ki ga izda Javna agencija za energijo (JARSE). Agencija ob koncu leta tudi zbere podatke, kolikšna je proizvodnja obnovljive energije. Mi to energijo kupimo in dobimo tudi potrdilo, na koncu pa še kupci dobijo potrdilo od JARSE, da je porabljena energija iz OVE. Za vse torej skrbi JARSE. Ne gre za nekakšne interne evidence, pač pa to ureja agencija. Terče je ob tem zagotovil, da je tudi energija, ki jo kupujejo v tujini, resnično iz OVE, saj prav tako prejmejo potrdilo.

 

V organizaciji Greenpeace Slovenija so se odločili podpreti namero dobavitelja energentov po zagotovilu, da ne gre za začasen ukrep, temveč dolgoročno strategijo. Dejan Savić, predstavnik za energetsko politiko organizacije Greenpeace Slovenija, je priznal, da so imeli v organizaciji pomislek, da gre za hitro tržno prakso, a so dobili resna zagotovila in zato idejo podprli, ob tem pa pozvali tudi vlado, da spodbujajo obnovljivo energijo OVE: »Naš prvi pomislek je bil, da gre še za eno tržno prakso, kako izboljšati ugled podjetja. Želeli smo zagotovila, da gre za resno dolgoročno odločitev in resno zavezo. Na zastavljeno vprašanje smo dobili zadovoljive odgovore in se zato odločili, da smo pripravljeni idejo javno podpreti. To pa zato, ker so podnebne spremembe največja kriza, s katero se sooča človeštvo našega časa. Zadnji žledolom, ki je gospodinjstvom povzročil – in jo še – veliko škodo, pred tem se spomnimo lanskih vročinskih rekordov, pa pred tem stoletnih poplav, ki so vedno pogostnejše –  vse to so znaki destabiliziranega podnebja. Ti problemi nastajajo zaradi škode, ki jo povzroča energetika, zaradi pretirane rabe fosilnih goriv. Potrebujemo spremembo, energetsko tranzicijo v smeri čistih virov. Zato podpiramo vse pobude v to smer. V ECE so se zavezali, da bodo dobavljali 100 odstotno obnovljivo energijo vsem gospodinjstvom. To pobudo pozdravljamo in pozivamo še vse druge igralce, naj temu sledijo. Pozivamo tudi vlado in njene predstavnike, da na najvišji ravni podprejo energetske odločitve v smeri 100 odstotne obnovljive energije za vsa gospodinjstva in tudi industrijo, in to s pametnim prehodnim obdobjem.«

Izjava Dejana Saviča

Odločitev celjskega dobavitelja energentov je podprla tudi priznana klimatologinja, dr. Lučka Kajfež Bogataj, s poslanico: »Živimo v času, ko nam izpusti toplogrednih plinov in posledično vse bolj vidne podnebne spremembe že prinašajo velike škode. Zato je vsaka poslovna poteza, ki gre v smer zmanjševanja izpustov, še zlasti na področju energetike, nujna in zelo dobrodošla. Elektro Celje Energija je z odločitvijo, da bo svojim gospodinjskim kupcem dobavljal električno energijo iz obnovljivih virov energije, storil korak ne le k blaženju podnebnih sprememb, ampak tudi posredno k ozaveščanju prebivalcev, da niso dovolj le 'zelene' obljube, ampak zelo konkretna in tudi pogumna dejanja. Upajmo, da bo ta poteza sprožila prepotrebno verižno reakcijo in da jo bodo posnemali tudi drugi. Prepričana pa sem, da je ta odločitev tudi modra poslovna odločitev, ki prinaša na dolgi rok tudi finančne koristi – za začetek večji poslovni ugled.«

 

Hkrati bodo znižali tudi cene. ECE znižuje cene paketov za nedoločen čas (zajemajo več kot 90 % vseh kupcev) za gospodinjstva in uvaja stimulativen cenik električne energije, ki nagrajuje okolju prijazne načine plačevanja. »Z odločitvijo za direktno obremenitev (trajnik) ali račun v elektronski obliki bo pocenitev segala do 6 %. Tudi pri plačevanju položnic smo lahko okolju prijazni, pri ECE pa bodo kupci za to še nagrajeni z nižjimi cenami energije,« je drugo novost pojasnil direktor Terče.

 

)

 

)


Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 3, skupna ocena: 4,33)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (5)
februar 2020 (4)
marec 2020 (3)
april 2020 (3)
maj 2020 (2)
junij 2020 (2)