Članki

Novo informacijsko stičišče o obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije.

Datum: 16. 12. 2014 Besedilo: Brane Janjič

Pogovor z direktorjem Borzena mag. Karlom Peršolja o portalu Trajnostna energija.

Novo informacijsko stičišče o obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije.

Mag. Karlo Peršolja je na čelu slovenskega operaterja trga z elektriko, Borzena, že peto leto. Ponosen je na svoj kolektiv, ki se v zadnjih letih vse bolj intenzivno ukvarja tudi z izzivi, ki jih prinaša trajnostni razvoj na področju energetike.

Gospod Peršolja, najprej nam prosim zaupajte, kaj so pravzaprav naloge operaterja trga z elektriko?

Gre za izvajanje gospodarske javne službe, pri čemer kot Operater trga s svojimi storitvami zagotavljamo in omogočamo usklajeno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema. Izvajamo naloge vodenja bilančne sheme, evidentiranje bilateralnih pogodb, izdelavo okvirnega voznega reda ter bilančni obračun in finančno poravnavo poslov povezanih s predhodno navedenimi nalogami. V vlogi Centra za podpore pa operativno izvajamo podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije. Na ta način podpiramo okoljevarstveno politiko ter osveščamo javnost.

Javnosti ste se 10. decembra predstavili tudi s spletnim portalom Trajnostna energija. Kako je sploh prišlo do te odločitve?

Na Borzenu smo se že v preteklosti posvečali informiranju in osveščanju javnosti o temah trajnostne energije, ves čas pa smo razmišljali, kako bi lahko naše udejstvovanje na tem področju še poglobili. Energetski zakon nam je v tem pogledu zagotovil nek okvir, znotraj katerega smo začeli s načrtovanjem vzpostavitve portala Trajnostna energija (www.trajnostnaenergija.si ), saj verjamemo, da je družbena odgovornost edina prava pot v svetlo prihodnost vseh nas.

Trajnostna energija – od kod to ime oziroma kaj sploh pomeni?

V teoriji trajnostna energija predstavlja tisto energijo, ki jo potrebujemo za zadovoljevanje naših današnjih potreb, pri čemer pa ne vplivamo na potrebe generacij, ki prihajajo za nami. Viri trajnostne energije vključujejo vse vrste obnovljivih virov energije, običajno pa tudi tehnologije izboljšanja energetske učinkovitosti. Pri kreiranju blagovne znamke za novi portal smo tako izbrali ime Trajnostna energija, saj resnično zajema vse tisto, kar želimo vsebinsko na portalu zajeti.

Kaj vse najdemo na portalu trajnostna energija?

Portal www.trajnostnaenergija.si predstavlja informacijsko središče, nekakšno stično točko za dostop do informacij o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije. Na enostaven in pregleden način smo želeli na enem mestu zbrati kakovostne in strokovne informacije, ki bodo uporabnikom na eni strani pomagale k učinkovitejši rabi energije, po drugi strani pa nadgradile njihovo poznavanje o obnovljivih virih energije. Vsebine zajemajo dobre prakse, izkušnje, nasvete o varčevanju, investicijah, financiranju, pa tudi aktualne novice s tega področja. Spletni portal, ki je prijazen tudi do uporabe na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih,  je zasnovan zelo intuitivno in uporabniku prijazno ter med drugim vsebuje tudi razne infografike, ki na vizualno pregleden način predstavljajo določene informacije oziroma podatke.

Kakšen je namen portala trajnostna energija in kako ga vidite v prihodnosti?

Osnovni namen je združiti razpršene, tudi nepopolne informacije, ki jih najdemo po spletu. V sodelovanju z različni akterji želimo povezati te vsebine, s ciljem, da uporabnik – pa naj bodo to gospodinjstva, podjetja ali strokovnjaki – čim lažje najde pregledne in kakovostne informacije o učinkoviti rabe energije in obnovljivih virih energije. Na ta način želimo osveščati in ozaveščati o učinkoviti rabi energije in energentov, s tem pa spodbuditi dejanske prihranke energije in soustvariti bolj zdravo okolje.
Portal je bil, kot rečeno, objavljen pred kratkim, prvi odzivi pa so resnično pozitivni, kar nam daje spodbudo za naprej. V bližnji prihodnosti si želimo predvsem skozi okrepljena sodelovanja dodajati nove vsebinske sklope, zato tudi na tem mestu vabim vse, da z nami delijo dobre izkušnje, prakse, informacije. Dolgoročnejši načrti portala pa gredo z roko v roki tudi z nekaterimi drugimi projekti, ki jih pripravljamo na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije in so delno povezani tudi z izvajanjem javne gospodarske službe, ki nam je bila poverjena. Vsekakor nam izzivov ne bo zmanjkalo, česar pa se tudi izredno veselimo in imamo že zavihane rokave.
Več informacij o portalu je dostopnih na povezavi www.trajnostnaenergija.si, vprašanja povezana z njegovimi vsebinami pa lahko posredujete tudi preko elektronske pošte trajnostna.energija@borzen.si .

Eva Činkole

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 2)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (5)
februar 2020 (3)