Članki

Elektro Maribor nadaljuje s posodabljanjem omrežja  

Datum: 6. 5. 2015 Besedilo: Brane Janjič

Za naložbe na območju Slovenske Bistrice bodo letos namenil 4,1 milijona evrov.

Elektro Maribor nadaljuje s posodabljanjem omrežja

Družba Elektro Maribor bo letos za naložbe skupno namenila 25,5 milijona evrov, od tega bo dobre 4 milijone evrov porabila na območju Slovenske Bistrice, ki je po porabi med najhitreje rastočimi na njihovem oskrbovanem območju. V letu 2014 je bila tako zabeležen skupna rast porabe za 0,9 odstotka (na celotnem območju Elektra Maribor 1,5-odstotni padec), pri čemer na območju območne enote Slovenska Bistrica distribuirana električna energija raste že od leta 2005, z opaznim padcem v kriznem letu 2009 in manjšim padcem tudi v letu 2012, ki je sicer sledil najvišji vrednosti v letu 2011. Po letu 2012 pa poraba znova narašča, pri čemer je bila lani poraba električne energije na tem območju druga najvišja v zadnjih desetih letih in opazno višja kot v predkriznem letu 2008. Zato ne preseneča, da si v Elektru Maribor prizadevajo naraščajočim potrebam po kakovostni oskrbi z električno energijo na tem območju slediti tudi z naložbami. Te so na območju Slovenske Bistrice lani znašale dobre tri milijone, letos pa bodo še za milijon evrov oziroma 34 odstotkov višje.

Posledice lanskega žledoloma odpravljene 90-odstotno

Na območju Slovenske Bistrice je bilo v lanski ledeni ujmi poškodovanih kar 263 objektov, in sicer 84 srednjenapetostnih in 179 nizkonapetostnih objektov. Neposredna škoda, nastala v žledolomu na območju Slovenske Bistrice je znašala  skoraj dva milijona evrov, po besedah predsednika uprave Elektra Maribor mag. Borisa Soviča pa jim je doslej uspelo sanirati dobrih 90 odstotkov vseh poškodb. Napake so bile odpravljene predvsem tam, kjer so poškodovano lahko zamenjali z enakimi materiali. Sanacija sekundarne škode, to je  rekonstrukcija objektov v smislu povečanja obratovalne zanesljivosti vodov, pa še vedno poteka in se bo nadaljevala vse do leta 2017.Ena izmed večjih lanskih investicij na območju Slovenske Bistrice je sicer bila gradnja 20 kV povezovalnega kablovoda Zreče– Stranice, saj je obstoječi 20 kV daljnovod potekal po razgibanem terenu skozi gozdove in travnike med Zrečami in Stranicami in bil ob žledolomu v celoti poškodovan. Za sanacijo so namenili blizu 49 tisoč evrov.Lani so začeli tudi s celovito obnovo razdelilno transformatorske postaje 110/20 kV Slovenska Bistrica, ki je bila zgrajena že v začetku 50-ih let in zato nujno potrebna prenove.Celotna vrednost obnove tega objekta, ki bo predvidoma končana do konca tega leta, je ocenjena na 1,4 milijone evrov. Med večjimi lanskimi naložbami na tem območju gre omeniti še rekonstrukcijo in zamenjavo vodnikov ter poškodovanih drogov na 20 kV daljnovodu Šmartno v dolžini dobrih 5 kilometrov, ki poteka po razgibanem terenu Pohorja. Vrednost te investicije, ki so jo izvedli v marca lani  je bila približno 74 tisoč evrov.

Pomembnejše letošnje naložbe

V letu 2015 je na območju Slovenske Bistrice načrtovano za skoraj 2,7 milijona evrov investicij v srednjenapetostne in nizkonapetostne naprave (priključne in povezovalne vode, transformatorske postaje in napredne merilne naprave), za investicije v visokonapetostne naprave pa bodo namenili 1,4 milijona evrov. Med večjimi letošnjimi projekti na tem oskrbovanem območju gre izpostaviti v začetku leta že izpeljano rekonstrukcijo srednjenapetostnega 20 kV daljnovoda Planina, ki je bil zgrajen davnega leta 1955. Z obnovo in ojačitvijo tega daljnovoda je Elektro Maribor zagotovil večjo tokovno prepustnost in možnost prenapajanja  srednjenapetostne mreže izvoda Pohorje (RTP Rače) in izvoda Rače (RTP Slovenske Konjice) v primeru izrednih napajalnih razmer. Vrednost opravljenih del je bila 82 tisoč evrov. Junija pa naj bi izpeljali tudi 135 tisoč evrov vredno naložbo v novo 20/0,4 kV transformatorsko postajo Brežnica 4  in jo vključili v obstoječe 20 kV omrežje, s čimer se bo izboljšala kakovost dobavljene električne energije in dosegla večja obratovalna zanesljivost. Kot je še povedal mag. Boris Sovič, pri naložbah v omrežje Elektra Maribor ne gre prezreti tudi dejstva, da so zaradi povečanega obsega del na novo začasno zaposlili 100 delavcev.

Brane Janjić


Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (5)
februar 2020 (4)
marec 2020 (3)
april 2020 (3)
maj 2020 (1)