Članki

BSP želi postati vodilna čezmejna energetska borza

Datum: 13. 4. 2018 Besedilo: Miro Jakomin

BSP Energetska Borza je včeraj v hotelu Mons praznovala 10. obletnico uspešnega delovanja na borznem trgu z električno energijo.

BSP želi postati vodilna čezmejna energetska borza

Družba BSP Energetska Borza je visoko strokovna, nevtralna in vplivna pospeševalka razvoja slovenskega energetskega trga ter prenosa znanj in izkušenj v regijo Jugovzhodne Evrope, kar je prepričljivo dokazala z dosedanjim delovanjem na tem področju. 

Slovesnosti ob 10. obletnici so se poleg gostujočih predstavnikov družbe BSP udeležili tudi predstavniki družb Borzen in Eles ter še nekaterih drugih energetskih družb, tako ali drugače povezanih s trgom električne energije. Kot je dejal direktor družbe BSP mag. Anže Predovnik, se je zgodba o energetski borzi začela 8. aprila 2008, ko je skupini zagnanih ljudi uspel eden od njihovih dolgoročnih ciljev - ustanovitev Ljubljanjske borze z elektriko kot posebne družbe. Osrednjo vlogo pri tem sta imela lastnika Borzen z vzpostavitvijo stimulativnega regulativnega okolja za delovanje borze in Eles, ki je na borzo prinesel kratkoročno dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti (ČPZ) in s tem neposredno povečal likvidnost slovenskega borznega trga.  

Brez dobre ekipe ni dobrega trgovanja na borzi

»Pri našem delu smo ob podpori naših lastnikov in seveda tudi članov borze, še posebej tistih, ki so aktivno prispevali k razvoju njene likvidnosti ter regulatorne agencije, stali pokončno in tudi obstali. Naša regija potrebuje predano, zagnano ekipo za razvoj borznega trgovanja. Brez dobre ekipe tudi dobrega vsakodnevnega trgovanja na borzi ne bi bilo. To zavedanje nas spremlja že od samega začetka in govori o nas, ki cenimo naše minulo delo, spoštujemo konkurenco, predvsem pa naše člane. Zavedamo se, da si spoštovanja poslovnih partnerjev ne moremo kupiti, lahko pa si ga pridobimo z dejanji, kar je BSP tudi storila. O tem govori tudi posebno priznanje Energetike.net za energetsko najprodornejše podjetje v letu 2015 v kategoriji malih podjetij. Leta 2015 smo postali del pomembnega evropskega trga, in sicer večregijskega spajanja trga. Od tedaj po svojih močeh pomagamo graditi skupni evropski prostor prek razvoja lokalnih regionalnih borznih trgov,« je poudaril mag. Anže Predovnik.    

Na trgu nastopajo pod blagovno znamko BSP SouthPool    

Podjetje sta 8. aprila 2008 ustanovila Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. in Eurex Frankfurt, evropska borza izvedenih finančnih instrumentov, AG. Od preoblikovanja lastniške strukture v letu 2010 sta družbenika BSP, z enakim 50 odstotnim deležem, podjetji Borzen d.o.o. in Eles d.o.o. Na trgu nastopajo pod blagovno znamko BSP SouthPool. 

Kot pojasnjujejo v družbi BSP, je njihova vizija postati energetska borza, ki bo povezana z borzami v sosednjih državah oz. regijah ter medsebojna integracija teh trgov preko mehanizma spajanja trgov oz. implicitnih avkcij v enotni evropski trg električne energije. BSP udeležencem trga zagotavlja visokokakovostne in celovite storitve likvidnega, konkurenčnega in preglednega borznega trga z električno energijo, kar jim zagotavlja varnost pri trgovanju ter znižuje njihova tveganja in stroške.

Slovenska Energetska borza BSP vseskozi povečuje obseg trgovanja na borzi z elektriko na vseh segmentih trgovanja (predvidoma 8 TWh v letu 2018). To se ustrezno kaže tudi v povečevanju čistega dobička in povečevanja kapitalske ustreznosti družbe, česar se zavedata tudi oba odgovorna lastnika borze ELES in Borzen. 

Omogočen bo dostop do elektrike kjerkoli v EU

Z junijsko zaokrožitvijo vzpostavitve spajanj trgov za dan vnaprej (prek vključitve slovensko-hrvaške meje) in vključitvijo v enotni evropski borzni trg znotraj dneva na vseh mejah slovenskega elektroenergetskega sistema, bo tržnim udeležencem na slovenskem borznem trgu omogočen dostop do elektrike proizvedene kjerkoli v državah članicah, ki so med seboj povezane v skladu z enotnimi pravili enotnega evropskega borznega trga. To povezovanje odstranjuje tudi administrativne ovire, ki po nepotrebnem zvišujejo ceno elektrike na borznih trgih in tako vpliva na nižjo ceno elektrike za gospodinjstva in gospodarstvo.

Uspešna integracija slovenskega borznega trga v enotni evropski borzni trg preko družbe BSP bo omogočila Republiki Sloveniji izpolnitev zaveze o uvedbi nepristranskih tržnih metod za dodeljevanje razpoložljivih količin ČPZ, ki dajejo udeležencem na trgu in sistemskim operaterjem učinkovite ekonomske signale, podpirajo konkurenco in so primerne za regionalno uporabo ter uporabo v celotni Evropski uniji.

 

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 3, skupna ocena: 4,33)