Članki

HSE Invest pred novimi izzivi  

Datum: 17. 10. 2018 Besedilo: Vladimir Habjan

HSE Invest pred novimi izzivi

Družba HSE je sredi menjave generacij, širijo se na nova področja, z mariborskega tudi na ljubljansko območje, čaka jih reorganizacija. Želijo si postati kompetenčni center na področju vodenja in izvajanja energetskih investicij v skupini HSE in tudi izven. Vodenje družbe HSE Invest je z novim letom prevzel Miha Pečovnik, dipl. inž. strojništva z desetletno prakso, večinoma na managerskih položajih. V TEŠ je začel na inženirskem mestu in prek različnih stopenj napredoval do vodenja projekta bloka 6 in direktorja projekta. V zadnjem obdobju je bil zaposlen v krovni družbi HSE kot izvršni direktor sektorja za nabave in investicije.

Kaj je botrovalo vaši odločitvi, da iz krovne družbe HSE prestopite v odvisno družbo HSE Invest?
Mislim, da je glavni izziv bolj osebni. Zdi se mi, da je Invest potreboval novo energijo, nove ideje, novo vizijo. Mislim tudi, da je to položaj, ki mi je pisan na kožo. Sem namreč bolj operativen človek, rad vidim rezultate svojega dela. Na tem mestu imam veliko več možnosti, več svobode odločanja, vidijo se posledice dobrih in slabih odločitev. To mi bolj ustreza kot delo v ustaljenem sistemu in rutina. V HSE Invest rutinskega dela ni, vsak dan prinaša nove izzive in okoliščine, ki se jim je treba prilagajati. Narava dela je torej precej drugačna od tiste, ki je bila drugje, z izjemo projekta Teš.
Mnoge izkušnje ste si pridobili na odgovornih mestih v TEŠ in HSE. Na kakšen način ste pridobili managerska znanja?
Sem strojnik, a v Tešu sem se kot vodja projekta ukvarjal z managerskim delom. Ekipa je bila številčna, sodelovali so tudi mednarodni partnerji, vse to pa zahteva mnoga druga znanja. Nekaj sem prinesel s fakultete, nekaj prinesejo izkušnje in dodatna izobraževanja. Tudi v prihodnje bomo poskrbeli, da bomo naše vodje izobrazili v teh smereh. Literatura, ki je ni malo, na praktičnih primerih pokaže, kje so največje pasti odločanja vedenjskih vzorcev, ki se jim je dobro izogniti.

V kakšnem stanju ste ob začetku letošnjega leta prevzeli družbo HSE Invest?
Z Investom delam od leta 2010, poznamo se dolgo časa. Vendar je eno delati z družbo, drugo pa je biti direktor družbe. To je velika razlika. Kljub temu, da se mi je zdelo, da poznam družbo in procese, se mi zdi, da sem šele v zgodnjem poletju začel mentalno dihati s firmo, da sem razumel, kje so težave, ki jih lahko hitro odpravimo in katere so bolj dolgoročne narave ter katere so kritične, ki jih je treba rešiti v dogovoru z lastniki. Danes smo v položaju, ki ni enostaven. Velikih projektov ni. Letos smo zaključili dva največja projekta, TEB in HE Brežice, HE Mokrice pa se zaradi dejavnikov izven vpliva investitorja verjetno zamikajo. To ima velik vpliv na nas. Vedeli smo, da bo nastala luknja, ampak da bo trajala toliko časa, tega pa ne. Zato smo se morali odzvati. Se trudimo, da bo to čim manj boleče in čim manj drastično. V teh mesecih smo identificirali področja, kjer smo močni in vidimo perspektivo, pa tudi področja, kjer si v prihodnje ne obetamo prihodkov in dodatne vrednosti in temu se prilagajamo. Druga pomembna je prihodkovna stran. Mi nismo plačani od megavatov in je bilo treba te izpade nadomestiti z drugimi projekti. Ta hip jih imamo aktivnih 92! To je izjemno visoka številka. Ob začetku leta pa smo jih imeli že 140! Nekaj teh smo že zaključili. Družba je bila ustanovljena z namenom vodenja velikih energetskih projektov, enega, dveh, treh, zdaj pa izvajamo vse od infrastrukture do najbolj kompleksnih energetskih projektov. Ta širok diapazon aktivnosti bi si želeli zožiti na tiste, ki imajo za nas višjo dodano vrednost. Mi ne moremo konkurirati projektantom strojnih, elektro inštalacij, ker tega stroškovno ne zmoremo. Naše prednosti so druge.

V čem je največja kvaliteta vaše družbe?
Mi smo definitivno inženir na projektih. Želeli bi postati 'one stop shop' za investicije v skupini HSE in tudi širše, tudi na industrijskih projektih. Želimo nuditi celovito storitev od ideje, od prvih korakov v fazi izdelave investicijske dokumentacije, pa vse do uporabnega dovoljenja. Imamo reference, to je naša največja dodana vrednost. Ob tem se odpira še področje sistemov vodenja, infrastrukture, kjer smo tudi zelo dobri. Dovolim si reči, da imamo v skupini HSE najbolj dodelan sistem spremljanja projektov, ker to moramo imeti, smo odvisni od tega, to je naša priložnost, tudi za ostale partnerje iz industrije.

S kakšnimi težavami se trenutno spopadate in na kakšen način jih rešujete?
Kot rečeno, plani za energetske projekte so zelo skromni, razen plinskih elektrarn, ki se obetajo in HE Mokrice, ki so odvisne predvsem od volje naravovarstvenikov, podobno se bo verjetno zgodilo na srednji Savi, drugih energetskih investicij praktično ni na vidiku. In ravno v tem so naše težave, zato smo prisiljeni iskati dohodke drugje, kjer pa so tveganja veliko večja. Vemo, da so energetska podjetja večinoma dobro stoječa in ni težav s plačili, na trgu pa je situacija drugačna, tam imamo odprte terjatve in neplačila. To je cena dejstva, da smo na trgu.

Kakšna je vaša vizija razvoja družbe?
Vlagam vse napore, da bomo postali kompetenčni center za investicije v skupini HSE. Drugi cilj je, da bomo prepoznavni tudi izven skupine kot kredibilni partner na področju vodenja in izvajanja večjih investicij, tudi energetskih. Tretji pa je, da ohranimo zaupanje, ki ga imajo v naš družbo naši naročniki, kar je v določenih obdobjih težko. Vendar ravno to mora biti naša prioriteta in naš cilj. Na ta način bomo uspeli zagotoviti tako prihodke, kot stabilno poslovanje podjetja in dali zaposlenim vizijo, ki si zaslužijo in bo trajala dlje časa, ne le kratko obdobje. To je naš cilj.

- 92 odprtih projektov imajo ta hip v HSE Invest
- 140 projektov so imeli od začetka letošnjega leta


Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (5)
februar 2020 (4)
marec 2020 (3)
april 2020 (3)
maj 2020 (2)
junij 2020 (8)
julij 2020 (2)