Članki

Z letne konference SDE

Datum: 10. 4. 2019 Besedilo: Brane Janjič

V središču pozornosti krepitev socialnega dialoga in priprava energetske zakonodaje.

Z letne konference SDE

V  Ankaranu je konec marca potekala letna konferenca Sindikata dejavnosti energetike Slovenije, na kateri so sprejeli prednostne naloge in program dela v prihodnje. Člane konference je uvodoma pozdravil državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Bojan Kumer, ki je predstavil aktualne aktivnosti ministrstva na področju slovenske energetike in izpostavil, da bo leto 2019 ključno za to področje, predvsem zaradi nujnosti sprejemanja potrebne zakonodaje. Tako so v fazi potrjevanja spremembe Energetska zakona, do konca leta bo treba, tudi v izogib predvidenim kaznim zaradi neizpolnjevanja zavez, sprejeti nacionalni energetski in podnebni načrt, prav tako pa je v načrtu ministrstva sprejetje Nacionalnega energetskega koncepta. Njegovo navzočnost na konferenci so, kot je povedal predsednik SDE Branko Sevčnikar, v SDE ocenili kot dober znak in tudi kot pozitivno gesto pri nadaljevanju aktivnega socialnega dialoga. Kot je poudaril, bo slovenska energetika pri prehodu v nizkoogljično družbo postavljena pred številne izzive, zato je dober socialni dialog še toliko bolj pomemben. V SDE Slovenije temu namenjajo veliko pozornosti, saj  ta prehod ne bo vplival samo na ekonomsko socialni položaj zaposlenih v slovenski energetiki, temveč na celotno gospodarstvo. 
»Ker energetika posega v vse pore delovanja slovenske družbe, bo pri snovanju naše prihodnosti potrebna maksimalna usklajenost vseh akterjev, ki delujejo na tem področju. Ob tem je pravična tranzicija pogoj, da se lahko ta prehod uresniči brez večjih konfliktov v slovenski družbi,« je dejal Sevčnikar. 
V SDE še izpostavljajo, da je zato pred socialnimi partnerji, ki sodelujejo v Ekonomsko socialnem odboru za energetiko, ki je pomemben člen v sprejemanju energetske zakonodaje, zahtevna in odgovorna naloga. Ob tem pa je dober socialni dialog predpogoj, da bodo aktivnosti potekale usklajeno in v dobrobit slovenske države in vseh državljank in državljanov. 
Sicer pa v SDE menijo, da moramo v Sloveniji vztrajati pri najvišji možni samooskrbi z električno energijo, saj je to edina vrsta energija, ki jo lahko proizvedemo sami. Velika odvisnost od uvoza namreč lahko povzroči nekonkurenčnost slovenskega gospodarstva in negativno vpliva tudi na gibanje cen za gospodinjstva. 

In katere naloge so na konferenci potrdili kot prednostne? Poleg zagotavljanja ekonomsko  socialne varnost, ustreznih pogojev dela in perspektive zaposlenih v elektrogospodarstvu in širši energetiki, naj bi SDE tudi v prihodnje aktivno sodeloval v procesih nastajanja področne zakonodaje ter širšo javnost med drugim seznanjal tudi z izkušnjami in rešitvami drugih evropskih držav.

Najzaslužnejšim posameznikom podeljena priznanja, plaketa in zlata znaka SDE

Na konferenci so zaslužnim članicam in članom za posebne dosežke pri uveljavljanju, krepitvi in razvoju vloge SDE Slovenije ter vidne uspehe pri sindikalnem delu na vseh ravneh organiziranosti podelili tudi priznanja. Tako so pisno priznanje SDE prejeli Deana Dolinšek in Franc Dragan iz Elektra Ljubljana, Slavka Volčanšek in Mihaela Kosec iz Nuklearne elektrarne Krško ter Igor Štruc iz Dravskih elektrarn Maribor. Plaketo SDE je prejel Bojan Drol iz Elesa, zlata znaka SDE pa sta šla v roke Jurija Tretjaka iz Elektra Maribor in Valterja Vodopivca iz Elektra Primorska.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (5)
februar 2020 (2)