Članki

Pravnik oblikuje meje in podaja rešitve

Datum: 24. 4. 2019 Besedilo: Vladimir Habjan

Mag. Manca Konjar, vodja pravne službe, GEN-I

Pravnik oblikuje meje in podaja rešitve

Družbo GEN-I poznamo kot zanesljivega partnerja za napredne rešitve pri trgovanju in prodaji električne energije in plina na evropskem energetskem trgu. Izkazali so se kot odličen trgovec, temu hitremu tempu z vrsto naprednih storitev in strukturiranimi produkti pa sledijo vse službe v družbi. Tudi pravna.

 

V GEN-I je eden od sektorjev pravni in v njem sta dve službi, Pravna služba in Služba za regulativo in skladnost, ki sta tesno povezani. V pravni službi je deset diplomiranih pravnikov, nekateri so študirali v tujini, nekateri imajo pravosodni izpit. Kot je povedala mag. Manca Konjar, vodja pravne službe, pravosodni izpit in s tem povezane izkušnje na področju pravosodja niso obvezne, so pa zaželene. Če jih imaš, imaš s tem poglobljen vpogled v različne vrste pravnih postopkov s praktičnega in teoretičnega vidika, zato tudi v tujih državah lažje rešuješ odprte zadeve in usklajuješ lokalne odvetnike. Nujno je tudi odlično poznavanje tujega jezika, saj pišejo pravna mnenja in pogodbe ter komunicirajo s tujimi lokalnimi odvetniki, večinoma v angleščini. Mag. Manca Konjar je pravno fakulteto končala v Ljubljani, magistrski študij gospodarskega prava pa v Mariboru. Ima tudi pravosodni izpit. V GEN-I je zaposlena devet let, prej je delala na Elektru Gorenjska.

 

Kaj je botrovalo vaši odločitvi za zaposlitev v GEN-I?

Leta 2009 je GEN-I vstopal na trg gospodinjskih odjemalcev, in to me je prevzelo. Z energetiko sem se na Elektru Gorenjska toliko spoznala, da sem ugotovila, da me področje energetike zelo zanima. In če si nekaj zelo želiš, najdeš tudi pot do tja, in tako sem se znašla v GEN-I.

 

Kakšna je bila vaša pot na GEN-I?

Pravniki po navadi nimamo veliko znanja o energetiki. Ko sem prvič odprla Energetski zakon, nisem razumela niti prvega člena. Na srečo sem na Elektru Gorenjska sodelovala z elektroinženirji, ki so znali preprosto razložiti energetske predpise, in sem od njih posrkala ogromno znanja. S tem predznanjem sem prišla na GEN-I. Pridobljeno znanje je bilo zelo dragoceno, saj sem spoznala delovanje elektroenergetskega sistema: od priklopov, zamenjave dobavitelja, delovanja števcev, sistema meritev in prenosa merilnih podatkov, sistema obračunskih podatkov, omrežninskega tarifiranja itd. To znanje sem s pridom uporabila v času, ko smo vstopali na tuje trge.

Najprej sem v GEN-I kot pravnica delala v prodaji za gospodinjske odjemalce, industrijo in proizvodnjo. Moje delo je bilo zelo odvisno od prodajnih aktivnosti, od tega, kako smo vstopali na tuje trge. Takrat smo že vstopili na hrvaški, italijanski in avstrijski trg, v času mojega prihoda pa smo prodajne aktivnosti na teh trgih še povečali. Zato je bila med mojimi prvimi nalogami vzpostavitev pogodbene infrastrukture za vsakega od teh trgov, to je vseh potrebnih dokumentov: od sklenitve posla, zamenjave dobavitelja, izvajanja pogodbe do terjanja dolžnikov.

Leta 2012 smo vstopili na plinski trg. Na to obdobje imam najlepše spomine. Ko smo dobili prvo stranko, je zavladalo res veliko zadovoljstvo. Pa tudi takrat, ko smo povečevali tržni delež in število strank na tem trgu, smo bili vsi zaposleni vzneseni, polni motivacije – ker smo vsi v ekipnem duhu prispevali k temu.

Leta 2013 smo vstopili na druge tuje trge na področju električne energije in zemeljskega plina in tako še povečali prodajo. To je determiniralo tudi moje delo, ki je predstavljalo študij lokalne energetske regulative, saj smo le tako lahko pripravili ustrezne pogodbene produkte. To mi je bilo najbolj fascinantno. Vedno smo delali v ekipi, kjer smo bili elektroinženirji, analitiki, prodajalci, pravnik, in smo skupaj vzpostavili produkt, ki sem ga popisala v pogodbi. Prodajali smo napredne pogodbene produkte in je bilo nujno, da je pravnik razumel klasična pravna področja, poleg tega pa tudi področje energetike z vidika delovanja sistema in tudi trga, in da je znal spisati in prepoznati tveganja. Pri delu z dr. Paravanom, ki je bil takrat moj vodja, sem zelo uživala in se veliko naučila.

Leta 2014 smo vstopili na avstrijski trg sistemskih storitev, to je področje, ki bo določalo elektroenergetski trg prihodnosti. Spet smo se učili na novo, spet je bilo veliko adrenalina in vznemirjenja. Pogodbena stranka je čakala, mi pa smo se najprej morali naučiti novega področja in šele potem smo lahko spisali pogodbo. Na koncu smo bili ponovno zelo zadovoljni, da smo prišli do nove stranke. Moje delo je bilo torej vedno povezano s širitvijo tržnih poti.

Leta 2016 je Evropska Komisija objavila predlog novega zakonodajnega svežnja, ki bo podlaga za nove pravne izzive na regulatornem in tudi poslovnem področju, predvsem pri kreiranju novih naprednih produktov za končne uporabnike. Na začetku leta 2017 sem prevzela vodenje pravne službe in prešla tudi na delovno področje trgovanja.

 

Kako bi opisali delo pravne službe in svoje delovno mesto?

Glede na to, da GEN-I deluje v 22 državah, da ima 14 hčerinskih družb, pa tudi razvija nove storitve za končne uporabnike na področju novih tehnologij, GEN-I Sonca in e-mobilnosti, je naše delovno področje res obširno. Pravna služba nudi pravno podporo na področju mednarodnih pogodb, prava intelektualne lastnine, digitalizacije, varstva potrošnikov, na finančno-pravnem in korporativnem področju, regulatornem področju itd. Nismo klasična pravna služba, v kakršni sem prej delala in v kateri je pravnik delal vse. Vseh deset naših pravnikov je specialistov za vsako posamezno od naštetih področij. To določa njihovo delo. Jaz pa skrbim, da se znanje prenaša med njimi in da vedo drug za drugega, kaj delajo. Je pa zato nadomeščanje velik izziv. Stremim k temu, da morata imeti za večja specialna področja dobre izkušnje vsaj dva pravnika, da se lahko nadomeščata.

Polovico časa posvetim organizaciji dela in prenosu znanja. Dvakrat letno imamo interne delavnice, na katerih drug drugemu predavamo, se drug od drugega učimo in vabimo sodelavce z drugih področij, še zlasti razvojnih, saj so rezultati njihovega dela zelo fascinantni. Skrbim tudi za zadovoljstvo in dobro počutje sodelavcev, saj mi to osebno zelo veliko pomeni. Če pridem v pisarno – skupaj smo v istem prostoru – in se sodelavci smejijo, so dobre volje, je to zame največja nagrada. Zato tudi kot vodja zelo uživam. Pozitivna klima mi pomeni več kot zmaga v kakem pravnem primeru. Tretjino časa pa se ukvarjam z reševanjem pravnih nalog, predvsem na področju bodočih regulatornih izzivov in s tem povezanih novih storitev za končne uporabnike, zato da si širim obzorja in ker je to poleg vodenja moja naslednja motivacija.

Veliko prostega časa mi vzame iskanje in prebiranje novosti na trgih električne energije, v Evropi in ZDA. Precej spremljam na primer sodno prakso v ZDA, kjer imajo mnogo zadev na področju trga električne energije, nekatere pa bo v bodoči zakonodajni sveženj povzela tudi Evropa. Čeprav je evropski energetski sistem drugačen kot ameriški, se od njih lahko naučimo marsičesa. Učimo se tudi od drugih članic EU, ki so deloma že implementirale vsebino bodočega evropskega zakonodajnega svežnja. Vse to nam bo pomagalo, da bomo pravniki soprispevali k razvoju produktov pri nas.

 

Kakšen je torej po vašem odnos med pravom in energetiko?

Marsikdo bi rekel, da so pravniki »nujno zlo«. Ko pride trgovec ali prodajalec s produktom in želi, da sestavimo pogodbo, ker vidi idejo, mi, večkrat pravniki, rečemo, zaradi tega in tega to ne gre. Vedno predlagamo drugo sprejemljivo rešitev. Zato v GEN-I pravniki proaktivno soprispevamo k oblikovanju produktov, tudi tako, da dajemo konstruktivne ideje in predloge, tudi da se zagotovi njihova skladnost z regulativo. Proaktivni smo od začetka, ko se produkt šele razvija, in ne šele na koncu, ko pride do spora ali problema. Da pa bo pravnik imel dodano vrednost za energetiko, mora razumeti veliko stvari, ki niso pravne. Zato pravnik potrebuje energetike, da se od njih uči. Govorim o elektroinženirjih, analitikih, ekonomistih, ki poznajo to področje. Ker če se ne učijo, ne bodo mogli prispevati k nekemu izdelku. Najpomembneje je, da se spodbuja, da je pravnik vključen od začetka.

 

Kaj je za vas največji izziv?

Zame so najprej izziv sodelavci, da so vedno zadovoljni in motivirani, kajti večinoma je njihovo delo zelo naporno in stresno. Pogosto ima naše poslovodstvo vizije in ideje, kako nekaj sestaviti in implementirati, pri čemer je po navadi velika težava čas. Takrat se je treba hitro odzvati in z ustrezno motivacijo pripomoči, da se delo opravi in da so bolj obremenjeni delavci razbremenjeni. To je prvi izziv, drugi pa so moji osebni strokovni izzivi. To so novi produkti, ki jih bomo razvijali, tako na področju trgovanja kot tudi GEN-I Sonca, e-mobilnosti, aktivnega odjemalca in meni še zlasti ljube energetske skupnosti na področju sončnih elektrarn. Pred kratkim je GEN-I postavil prvo sončno elektrarno na bloku. Zelo ponosna sem na sodelavke, ki so pol leta intenzivno delale na tem projektu.

 

S čim se trenutno najbolj intenzivno ukvarjate?

S pripravo pogodb za nove produkte za poslovne uporabnike za GEN-I Sonce in e- mobilnost, s pripravami na vstop na nove trge ter z optimizacijo sistema pogodbenih podlag itd. Zadev je ogromno.

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 4)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (5)
februar 2020 (4)
marec 2020 (3)
april 2020 (3)
maj 2020 (2)
junij 2020 (8)
julij 2020 (2)