Članki

S sodobnimi objekti v nizkoogljično družbo

Datum: 28. 10. 2019 Besedilo: Miro Jakomin, Foto: Miro Jakomin

Ob koncu prejšnjega tedna so na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana odprli dva pomembna energetska objekta.

S sodobnimi objekti v nizkoogljično družbo

Razdelilno postajo Brnik in centralno toplotno postajo Fraport Slovenija so na slovesni prireditvi odprli mag. Alenka Bratušek, podpredsednica vlade in ministrica za infrastrukturo, Franc Čebulj, župan občine Cerklje na Gorenjskem, dr. Ivan Šmon, predsednik uprave Elektra Gorenjska, ter Zmago Skobir, poslovodni direktor Fraporta Slovenija.

Z novo 20 kilovoltno (kV) razdelilno postajo (RP) Brnik bo Elektro Gorenjska omogočil nadaljnji razvoj industrijske cone pri letališču, v prihodnosti bo to osnovni napajalni vir srednjenapetostnega omrežja za celotno območje vzhodno od Kranja.

Investicija, v vrednosti 1,8 milijona evrov, predstavlja osnovni napajalni vir elektrodistribucijskega omrežja letališča Jožeta Pučnika Ljubljana in rastoče poslovne cone. S projektom investitor Elektro Gorenjska pomembno prispeva k izboljšanju kakovosti zanesljive oskrbe z električno energijo na omenjenem območju, z njo bo omogočen nadaljnji razvoj turizma in gospodarstva ob letališču in okolici.

Sledila bo nadgradnja in vključitev v 110 kV daljnovod

Izgradnja nove RP Brnik zagotavlja tehnično ustreznejše in zanesljivejše pogoje priključne moči, omogoča tudi boljše obvladovanje napetostnih razmer. S širitvijo industrijske cone v letu 2019 se je obremenitev razdelilne postaje povečala za 25 %. Glede na prostorske načrte in zahteve za priključitev novih odjemalcev je že v bližnji prihodnosti predvidena obremenitev preko 20 megavolt amperov (MVA).

»Nova razdelilna postaja Brnik leži v samem centru porabe, kar je zelo dobra osnova za optimalno delovanje srednjenapetostnega omrežja. Z njegovo nadgradnjo v razdelilno transformatorsko postajo in vključitvijo v 110 kilovoltno kabelsko povezavo, ki bo potekala od Visokega do Kamnika, bo le-ta v prihodnosti predstavljala osnovni napajalni vir srednjenapetostnega omrežja za celotno območje vzhodno od Kranja,« je ob otvoritvi objekta povedal dr. Ivan Šmon, predsednik uprave Elektra Gorenjska, in ob tem izpostavil pomen distribucijskih podjetij, ki bodo ključna za prehod v nizkoogljično družbo.

Ministrstvo (MzI) podpira vse ukrepe za zanesljivo oskrbo

»Oskrba z električno energijo je pri nas zanesljiva, kakovostna in dostopna, kar je pomembno tako za državljane kot za gospodarstvo. Treba je poskrbeti, da bo tako tudi v prihodnosti. To je seveda velik izziv. Ko zaradi tehnološkega napredka odjemalci električne energije postanejo tudi proizvajalci, in ko je teh malih proizvajalcev vse več, je to povsem nov svet energetike. To pa pomeni, da bo treba elektroomrežje misliti na novo. Vlaganja v omrežje bodo zato morala biti preudarna; kakovost, dostopnost in zanesljivost oskrbe z elektriko bo v veliki meri odvisna tudi od strokovnjakov v elektrodistribucijskih podjetjih, kot je Elektro Gorenjska,« je povedala slavnostna govorka mag. Alenka Bratušek, podpredsednica vlade in ministrica za infrastrukturo. Ob tem je izrazila podporo ministrstva vsem ukrepom, s katerimi se bo tudi v novi dobi energetike in človeštva zagotovila zanesljiva oskrbo in vse več čiste energije.

Elektro Gorenjska glede kakovosti oskrbe najboljša distribucija

Elektro Gorenjska z električno energijo oskrbuje več kot 89.000 uporabnikov na Gorenjskem. Skrbi za kakovostno delovanje skoraj 5.500 kilometrov omrežja različnih napetostnih nivojev, 12 razdelilnih transformatorskih postaj (RTP), 8 razdelilnih postaj (RP) in 1.379 transformatorskih postaj (TP). Delež srednjenapetostnega omrežja pod zemljo znaša več kot 65 %, delež nizkonapetostnega omrežja pa več kot 85 %. Skupaj ima družba Elektro Gorenjska največji delež omrežja v podzemeljski kabelski obliki v Sloveniji, ki  znaša 76 %.

Na področju kakovosti oskrbe je Elektro Gorenjska najboljša distribucija v Sloveniji. To priznava tudi Agencija za energijo, ki je na svoji spletni strani objavila Poročilo o kakovosti oskrbe z električno energijo za leto 2018, v katerem je Elektro Gorenjska prepoznan kot distribucija z najbolj zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo. V primerjavi z ostalimi slovenskimi distribucijami namreč že več let dosega najboljše vrednosti kazalnikov neprekinjenosti napajanja in tako predstavlja najvišji nivo kakovosti oskrbe na področju neprekinjenosti napajanja na državni ravni.

Na Brniku tudi učinkovita oskrba s toplotno in hladilno energijo

Istočasno je bil konec prejšnjega tedna svojemu namenu predan tudi centralni energetski objekt podjetja Fraport Slovenija, ki leži v neposredni bližini RP Brnik.  »Postavitev in uspešen zagon centralnega energetskega objekta za Fraport Slovenija predstavlja pomemben mejnik na energetskem področju. Omogoča učinkovito oskrbo s toplotno in hladilno energijo za področje celotnega letališča na enem mestu ter uporabo obnovljivih virov energije. S tem sledimo okoljskim zavezam, da bomo v prihodnjih letih zmanjševali emisije ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov ter spodbujali učinkovito porabo energije,« je ob otvoritvi povedal Zmago Skobir, poslovodni direktor Fraporta Slovenija.

Skladno z energetsko strategijo in zavezo, ki jo ima Fraport Slovenija do ohranjanja okolja, se je v začetku leta 2019 začela gradnja Centralnega energetskega objekta.  Projekt obsega izgradnjo objekta v velikosti nekaj več kot 300 kvadratnih metrov, nov toplovod in hladnovod v dolžini 500 metrov ter tehnološko opremo za proizvodnjo toplote (inštalirana toplotna moč - 2,7 MW).

Namen projekta je učinkovito in na enem mestu združiti proizvodnjo toplotne in hladilne energije, ki je, kot je dejal Zmago Skobir, potrebna na vsej letališki infrastrukturi. Nanjo bo priključen tudi nov potniški terminal, ki je v izgradnji. V svoji zasnovi združuje napredne tehnološke in okoljsko učinkovite sisteme ogrevalnih elementov.

Projekt je zasnovan modularno in omogoča širitve energetskih postrojenj za nadaljnjih deset let. Kot glavno gorivo za ogrevalne kotle se bo v začetku uporabljal zemeljski plin. V prihodnjih letih se bodo na področju energetike osredotočili na vlaganja v obnovljive vire energije in tako še dodatno pripomogli k zniževanju ogljičnega odtisa družbe.

V prihodnjih letih načrtujejo tudi vgradnjo toplotne črpalke

»Zaradi obsežnosti projekta in višine potrebne investicije smo se gradnje lotili fazno in v skladu s potrebami po energiji v prihodnjih letih. Prva faza investicije, ki je zdaj zaključena, je vredna 1,5 milijona evrov. V prihodnjih letih je načrtovana vgradnja toplotne črpalke voda-voda in pripadajočih vrtin ter vgradnja kogeneracije za soproizvodnjo toplotne in električne energije. Dodatna investicija je ocenjena na milijon evrov,« je pojasnil Zmago Skobir.  

Projekt je bil voden in organiziran s strani inženiringa Fraporta Slovenija - vodje projekta Petra Pintarja ter nadzornikov Aleša Perjeta, Dominika Žnidaršiča in Mateja Fajfarja.

Centralni energetski objekt sodi med pomembne investicije pri posodabljanju letališke infrastrukture. Letos in v nadaljnjih štirih letih bodo po besedah vodstva Fraport Slovenija v posodobitev in opremo letališča vložili več kot 40 milijonov evrov. Več kot polovica sredstev odpade na nov potniški terminal, ki bo odprt do poletja 2021.

Med ključnimi investicijami so poleg že omenjenih še: marca odprta Fraportova letalska akademija, prenova poslovno-informacijskega sistema, notranje cestno omrežje, hangar za sredstva za oskrbo letal in prenova ter razširitev prostorov gasilsko-reševalne službe.

Sicer pa je pomen obeh energetskih objektov pri prehodu v nizkoogljično družbo,  tako razdelilne postaje Brnik kot centralno toplotne postaje Fraport Slovenija, v govoru izpostavil tudi Franc Čebulj, župan občine Cerklje na Gorenjskem, predvsem z vidika potreb občanov in tamkajšnje lokalne skupnosti.

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (1)