Članki

Nov diagnostično analitski center Elesa  

Datum: 19. 11. 2019 Besedilo: Vladimir Habjan

Družba ELES je v Beričevem predstavila Diagnostično analitski center (DAC) ter s podpisom listin o sodelovanju dokazala usmerjenost k trajnostnemu razvoju.

Nov diagnostično analitski center Elesa

Na odprtju Diagnostično analitskega centra so včeraj mag. Aleksander Mervar, direktor družbe ELES, Miran Marinšek, direktor področja za upravljanje s sredstvi in projekti ter dr. Uroš Kerin, vodja Diagnostično analitskega centra, predstavili razvoj centra od ideje do izvedbe in njegov doprinos. Dogodka so se udeležili vodilni predstavniki iz elektrogospodarstva in predstavniki izobraževalnih ustanov, ki so bili priča prizadevanju družbe ELES k vzpostavitvi sistema trajnostne izmenjave ekspertnih znanj s področja dejavnosti ELES. Po uvodni predstavitvi je sledilo podpisovanje treh listin o sodelovanju: z Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in s Šolskim centrom iz Celja. Partnerji podpisa ugotavljajo, da je sodelovanje med gospodarstvom in univerzami ključno, zato bodo partnerjem in njihovim študentom ponujena komplementarna znanja. S tem je ELES med drugim želel pozvati zainteresirane javnosti k obisku centra in izmenjavi znanja.

Dobrobiti DAC je več: upravljanje s sredstvi, napredna analitika, sinergijski učinki prepletanja poslovne in tehnične analitike, optimizacija stroškov nabave (investicij), optimizacija stroškov vzdrževanja, koristni učinki na obratovanje, avtomatizacija procesov monitoringa stanja naprav, avtomatizacija interpretacija stanja naprav, možnost uporabe umetne inteligence, strojnega učenja, nevronskih omrežij etc., vpeljava in ciklični (dnevni) izračun ključnih kazalnikov učinkovitosti, razvoj in vpeljava indeksov zdravja energetskih elementov, energetskih postrojev in elektroenergetskega sistema, dnevna uporaba nestrukturiranih podatkov za interdisciplinarne analize (SCADA, poslovni sistem, tehnični sistem, meritve), preverjanje kakovosti in pravilnosti podatkov in čiščenje podatkovnih baz, urejanje baz.

ELES želi z jasno izraženo namero o sodelovanju s sekundarnim in terciarnim izobraževanjem regenerirati ekosistem pridobivanja in uporabe strokovnih znanj. Znanost z nekaterimi rešitvami morda nekoliko prehiteva industrijo, hkrati pa mnogo praktičnih vprašanj, z neposrednimi učinki na panogo, v industriji še vedno ostaja neodgovorjenih. Partnerji ugotavljajo, da je nujno usklajeno in trajnostno naravnano sodelovanje. Morda je smiselno obstoječo paradigmo iskanja uporabnikov raziskovalnih dosežkov skupaj preoblikovati v razvoj in raziskave, ki rešujejo obstoječe tehnične izzive in uporabnike (morda kupce) že imajo. Pomembno je odpiranje gospodarstva univerzam in univerz gospodarstvu.

Univerze, fakultete, šolski centri in druge izobraževalne ustanove niso le vir znanja, so veliko več. Za družbo ELES predstavljajo nepogrešljiv vir prihodnjih generacij tehnikov, inženirjev, pravnih, ekonomskih in drugih strokovnjakov pomembnih za uspešno poslovanje podjetja in nenazadnje splošno blaginjo. Z izraženo namero želimo naše tehnično poslovno okolje v okviru zmožnosti in skladno s pravili visokošolskih zavodov ponuditi našim partnerjem in njihovim študentom ter njihov prehod v poklicno življenje praktično začiniti. Prve izkušnje potrjujejo naše domneve, da s tem ne prosperira le kandidat temveč na dolgi rok vsi.

»S stalnim nadgrajevanjem znanja in prenosom dobrih praks udejanjamo principe sodobnega upravljanja s sredstvi na operativnem nivoju v tehnološko inovativnem DAC. Pri upravljanju s sredstvi na operativnem nivoju pri izdelavi analiz so namreč najpomembnejši relevantni kakovostni podatki. Stalno izboljševanje informacijskih orodij in interpretacija surovih in izvedenih podatkov, izdelava kakovostnih tehnično-ekonomskih analiz v podporo odločanju o sredstvih in podpora pri izdelavi kvalitetnih 10 letnih RNPSRS in NN, katere izdelujemo v področju, so temeljne naloge DAC. Sodobne tehnologije, ki smo jih integrirali v DAC omogočajo vizualizacijo in nadzor kakovosti podatkov in vsebinsko interpretacijo kompleksnih informacij. Vizualizacija omogoča hitro branje zahtevnih informacij in je nujna pri globljem in hitrem razumevanju. DAC s svojo infrastrukturo lahko nudi tudi pomoč pri izobraževanju javnosti, treningu zaposlenih ali pri havarijah v času ujm za pravilno in hitro odločanje pri odpravi posledic in s tem nudi prispevek k zanesljivemu in varnemu obratovanju prenosnega sistema,« je povedal Miran Marinšek, direktor področja upravljanja s sredstvi in projekti.

»Diagnostično analitski center je odziv družbe ELES na prepoznane zmogljivosti napredne poslovno tehnične analitike in svetovne trende. Klasično pasivno upravljanje s sredstvi v moderni elektroenergetiki ni več konkurenčno. Masovni podatki so vse trdnejša vez med fizičnim in digitalnim svetom s čimer v ospredje prihajajo novi modeli upravljanja. Z DAC v upravljanje s sredstvi vpeljujemo gorišče tehnično poslovne analitike za podporo aktivnosti v fazah življenjskega cikla sredstev. Pričakujemo neposredne učinke na načrtovanje, nabavo in vzdrževanje sredstev ter izhajajoče ekonomske priložnosti,« je ob dogodku povedal dr. Uroš Kerin.


Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )