Novice

Emisije toplogrednih plinov v letu 2012 manjše

Datum: 25. 9. 2014 Besedilo: Polona Bahun

Največ toplogrednih plinov je tudi v letu 2012 izpustila energetika.

Emisije toplogrednih plinov v letu 2012 manjše

Po končnih podatkih Agencije RS za okolje so emisije toplogrednih plinov v Sloveniji v letu 2012 znašale 18.911 Gg CO2 ekvivalent, kar je 6,4 odstotka pod emisijami v izhodiščnem letu (1986) in za 2,8 odstotka pod emisijami v letu 2011.

Največ toplogrednih plinov izpušča energetika, v katero je zajeta poraba goriv pri proizvodnji energije, v predelovalni industriji in gradbeništvu, prometu in drugih sektorjih. V letu 2012 je področje energetike ponovno prispevalo 81,8 odstotka vseh emisij (za 0,3 odstotka manj kot v letu 2011). Energetiki sledijo kmetijstvo z 9,9 odstotka, industrijski procesi s 5,7 odstotka in odpadki s 2,6 odstotka emisij.

Pri emisijah toplogrednih plinov je imel v letu 2012 največji prispevek ogljikov dioksid (82,9 odstotka), ki nastaja predvsem pri zgorevanju goriv. Sledita mu metan (9,9 odstotka) in didušikov oksid (5,9 odstotka), ki večinoma nastajata v kmetijstvu in na odlagališčih odpadkov. (pb)

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2019 (49)
februar 2019 (47)
marec 2019 (36)