Novice

Partnerji uspešno vzpostavljajo infrastrukturo za E-vozila

Datum: 14. 10. 2015 Besedilo: Miro Jakomin

Na Tepanju sta bila včeraj v okviru projekta Zeleni koridorji Slovenije predani v uporabo prvi dve hitri polnilnici za E-vozila.

Partnerji uspešno vzpostavljajo infrastrukturo za E-vozila

Ena je nameščena na bencinskem servisu OMV Lopata jug, druga na bencinskem servisu Petrol Tepanje zahod.  

Do konca letošnjega decembra bo postavljenih še preostalih 24 hitrih polnilnic za električna vozila po avtocestnem križu Slovenije; razdalja med njimi bo do 50 kilometrov. Vozniki električnih vozil bodo lahko v manj kot pol ure napolnili baterijo na katerikoli od 26-ih hitrih polnilnic.  

Omogočiti prehod na elektromobilnost!

Nosilca projekta sta Ministrstvo za infrastrukturo in družba SODO - distribucijski operater z električno energijo (v nadaljevanju SODO), partnerji projekta pa so DARS, PETROL in OMV. Skupna vrednost izgradnje javne infrastrukture za hitro polnjenje električnih vozil znaša dva milijona evrov. Sredstva v višini 1,38 milijona evrov je zagotovila družba SODO, 620.000 evrov pa je sofinancirano s strani Evropske unije. Cilj projekta Zeleni koridorji Slovenije je omogočiti prehod na elektromobilnost in s tem prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov prometa na okolje. 

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je ob odprtju prvih dveh hitrih polnilnici za E-vozila poudaril, da se z izgradnjo javne infrastrukture za hitro polnjenje električnih vozil Slovenija uvršča med vodilne države EU na področju elektromobilnosti. Direktor družbe SODO Matjaž Vodušek pa je poudaril, da bo z izvedbo tega projekta Slovenija  postala del zelene evropske električne avtoceste, povezane od Norveške do Zagreba.  

Zagotovljena interoperabilnost in gostovanje  

Izgradnja javne infrastrukture hitrega polnjenja električnih vozil na avtocestnem križu Slovenije poteka v okviru projekta Zeleni koridorji Slovenije in je del evropskega projekta Srednje evropskih zelenih koridorjev (CEGC), katerega cilj je do konca leta 2015 vzpostavitev goste mreže skupno 115 hitrih polnilnic za električna vozila v Avstriji, Nemčiji, Slovaški, Sloveniji in na Hrvaškem.  

V okviru mreže bo zagotovljena interoperabilnost in omogočen sistem gostovanja. Projekt je bil novembra 2014 odobren in sofinanciran s strani Evropske komisije na osnovi javnega razpisa na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij -Trans-European Transport Network (TEN-T).

Hitre polnilnice v neposredni bližini električnega omrežja  

Na podlagi analiz je bilo ugotovljeno, da ima Slovenija zelo ugodno geografsko lego za postavitev hitrih polnilnic, pri čemer je načrtovana oddaljenost med polnilnicami do 50 kilometrov. Pri določitvi lokacij je bila upoštevana tudi racionalnost izvedbe, da se v največji možni meri izkorišča obstoječo elektroenergetsko infrastrukturo, kar pomeni postavitev hitrih polnilnic v neposredni bližini že obstoječega električnega omrežja.  

Prav tako je bila upoštevana bližina počivališč in gostinske ponudbe. V projektu, sofinanciranim s sredstvi EU, bo postavljena javna infrastruktura 26 hitrih polnilnic na avtocestnem omrežju, ki bo uporabnikom električnih vozil omogočala polnjenje z močjo 50 kW DC in hkrati 43 kW AC. Hitra polnilnica za električna vozila omogoča hkratno polnjenje 2 električnih vozil.  

Plačevanje storitve z uporabniško kartico RFID  

Plačilo storitve polnjenja električnega vozila bo uporabnikom električnih vozil omogočeno z uporabniško kartico RFID, kjer bo imel uporabnik električnega vozila sklenjeno pogodbo s ponudnikom storitev na polnilni infrastrukturi SODO. Uporabnikom brez sklenjenega pogodbenega razmerja o zagotavljanju in obračunavanju storitev bo omogočeno polnjenje vozila s predplačniško kartico, ki bo uporabnikom na voljo na vseh 26 lokacijah hitrih polnilnic na prodajnih mestih bencinskih servisov Petrol in OMV.  

Hitre polnilnice z nadstandardno tehnologijo  

Hitre polnilnice imajo nadstandardno tehnologijo, kar pomeni, da bo zagotovljena kompatibilnost z večino električnih vozil na trgu. Vse polnilnice skupaj bodo predstavljale eno povezljivo omrežje. To pomeni, da bo po vzpostavitvi regionalne mreže hitrih polnilnih postaj v Avstriji, na Slovaškem in v Sloveniji, kot tudi na dodatnih polnilnicah na Hrvaškem in v Nemčiji voznikom in lastnikom električnih vozil omogočeno nemoteno potovanje onstran meja. Pri vzpostavitvi javne infrastrukture za hitro polnjenje električnih vozil je tako narejen pomemben korak k lažji odločitvi voznikov za prehod na električna vozila. (mj)        

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (60)
julij 2020 (10)