Novice

Mag. Boris Kupec je novi direktor Elektra Celje

Datum: 23. 3. 2016 Besedilo: Vladimir Habjan

Imenovanje novega predsednika uprave družbe Elektro Celje d.d.

Mag. Boris Kupec je novi direktor Elektra Celje

Nadzorni svet je na 5. redni seji dne, 21. 3. 2016, sprejel sklep o imenovanju predsednika uprave. Za naslednje 4-letno mandatno obdobje, od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2020, je nadzorni svet za predsednika uprave družbe Elektro Celje., imenoval mag. Borisa Kupca, univ.dipl.inž.el. Svojo poklicno pot je mag. Kupec. začel v Elektru Celje, kjer je ostal vse do danes. V več kot 30 letih je opravljal različne naloge znotraj Elektra Celje, od koordinacije vodenja obratovanja, vzdrževanja in razvoja distribucijskega omrežja, projektiranja elektroenergetskih vodov in naprav, vodenja oddelka za trženje električne energije do direktorskega mesta za tehnično področje.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 7, skupna ocena: 4,43)