Novice

Primeri inovacij na Inovaciji energetike '16

Datum: 31. 8. 2016 Besedilo: Vladimir Habjan

V družbi Prosperia, kjer zaupajo v neizmeren inovativen potencial in nove priložnosti v energetiki, vabijo na napredno energetsko srečanje z mednarodnimi gosti.

Primeri inovacij na Inovaciji energetike '16

Bliža se 8. strateško srečanje Inovacija energetike '16, Izbire za jutri, ki bo 12. oktobra na v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju, katerega častni pokrovitelj bo predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar. »Pametni energetski sistemi, kreiranje energetskih rešitev z 100% OVE«, je vizionarska tema, ki gre dlje od pametnih omrežij in jo bo prvič na dogodku predstavil vodilni mednarodni strokovnjak, dr. Henrik Lund, eden najpogosteje citiranih svetovnih raziskovalcev s področja inženirstva, kar ga uvršča v TOP 1-odstotek svetovnih raziskovalcev: »Najbolj učinkovite in stroškovno najbolj ugodne rešitve najdem tam, kjer je električni sektor kombiniran z ogrevalnim sektorjem in/ali prometnim sektorjem.«

Tema letošnjega srečanja bo tudi ogrevanje, hlajenje in električna pametna omrežja kot del celostnih pametnih energetskih sistemov. V term sklopu bosta dve predavanji: Inovativno potovanje po cesti električne mobilnosti, Cedric Lacour, Renault, Francija in Futuristični performans Slovenija 2050, prelomnice našega energetskega razvoja od leta 2020 dalje, Krešimir Bakič, Cigre-Cired.

Na Inovaciji energetike '16 se boste seznanili z več kot 20 različnimi primeri energetskih inovacij in se srečali z vodilnimi energetiki, odločevalci in strokovnjaki iz gospodarstva, znanosti, vladnih, državnih in regionalnih institucij, nevladnih organizacij in drugih deležnikov energetike.

Primeri inovacij

Dr. Jure Podržaj, Letrika Lab

Povečanje učinkovitosti in optimizacija krmilnikov električnih motorjev

Ostali avtorji: Janez Trontelj, Aleksander Sešek

Letrika Lab je razvojno-raziskovalna organizacija, ki razvija krmilne sisteme predvsem za skupino Mahle-Letrika na področju mehatronike.

Inovacija temelji na natančni analizi in simulaciji izgub močnostnih krmilnikov uporabljenih za krmiljenje različnih tipov električnih motorjev. Poudarek je na upoštevanju fizične oblike in izbire materialov, ki so uporabljeni pri izdelavi. To pomeni skupno obravnavo osnovnega elektronskega vezja z upoštevanjem izgub ter vplivov nezaželenih parazitov konstrukcije. Takšna obravnava je postala še posebej pomembna, ko se je povpraševanje po električnih pogonih višjih moči za avtomobilsko industrijo povečalo. Inovacija omogoča ogromen prihranek energije ob zmanjšanju toplotnih izgub ter povečanju učinkovitosti v primerjavi z običajnimi manj optimalnimi rešitvami. V primerjavi s podobnimi obstoječimi konkurenčnimi izdelki, predlagana realizacija v povprečju dosega do 5 % boljši izkoristek, v nekaterih režimih delovanja tudi do 8 % .

Analiza trga kaže, da se na svetu trenutno vozi 1 milijon električnih skuterjev, ki povprečno na dan porabijo 1,5kWh. Z predlagano inovacijo in 5% večjim izkoristkom, bi pri enaki prevoženi razdalji prihranili približno 0.08kWh na dan. Pri 1 milijonu skuterjev je letni prihranek energije 75MWh. Glede na povprečno dnevno porabo energije v Slovenskem gospodinjstvu (~ 10kWh/dan) bi s to privarčevano električno energijo celo leto oskrbovali več kot 7500 gospodinjstev. Seveda pa je potencial še veliko večji saj je inovacija uporabna pri večini električnih pogonov.

 

David Špeh, Biomasa

Z optimiziranim procesom SPTE so razširili uporabo in povečali dodano vrednost lesnih ostankov

Podjetje Biomasa se, skupaj s partnerjem Fröling GesmbH., od leta 2000 ukvarja z razvojem naprav za soproizvodnjo električne in toplotne energije iz lesnih sekancev. V BBC Nazarje imajo v uporabi enajst naprava SPTE v skupni moči 480 kWel in 1.100 kWth. Devetnajst sistemov so vgradili tudi pri njihovih kupcih v Sloveniji, na Hrvaškem in v Avstriji.

Njihov razvojni produkt je optimizacija transportnih in sušilnih linij za lesne sekance, ki so kot gorivo namenjeni uporabi v piroliznem procesu pridobivanja lesnega plina za SPTE. Lesno gorivo so lesni ostanki, ki nastajajo v verigi predelave lesa. Na podlagi naših izkušenj in izboljšav smo razvili in izdelali optimalen sistem, ki ga je možno implementirati povsod kjer je potrebo po toploti in elektriki. V primeru v BBC Nazarje na podlagi možnosti PX3 sheme priklopa SPTE v elektro omrežje, na letnem nivoju privarčujejo več kot 60.000 € pri strošku omrežnine. Doba vračanja investicije v optimiziran sistem SPTE je med štiri in osem let.

 

Mag. Bojan Kumer, Elektro energija

Uspešen preobrat iz trgovca (izgube) v dobavitelja (dobiček)

Elektro energija je eden izmed največjih dobaviteljev električne energije v Sloveniji. V letu 2014 je Elektro energija beležila izgubo v višini skoraj 7 mio evrov kot posledica preteklih aktivnosti in odločitev ter strategije njenega delovanja. V zadnjem kvartalu leta 2014 so začrtali novo strategijo družbe. V roku 1 leta jim je uspel popoln preobrat: vrnili so se h "koreninam poslanstva", to je dobavi osnovnih energentov gospodinjstvom ter tistim segmentom podjetij, kjer se je lahko ustvarjala dodana vrednost slehernega posla. Sočasno so na novo postavili funkcijo obvladovanje tveganj ter strateški kontroling. Mednarodno trgovanje z električno energijo so ukinili ter nabavno funkcijo energentov prestrukturirali v aktivno upravljanje prodajnih portfeljev energentov in storitev. Ob sočasni stroškovni racionalizaciji in optimizaciji so v celoti zasnovali prenovo internih procesov in informacijsko tehnoloških programov ter takoj stopili na pot ti. digitalne transformacije poslovanja, kar je bil njihov dvoletni načrt. Poseben izziv je bil "obrat" v miselnosti zaposlenih in "kulturi" internega delovanja, kjer se je zahtevalo še poseben angažma vsakega zaposlenega. Bistveno je, da so ukrepali izredno hitro, dinamično in spremembe peljali z visoko frekvenco sočasno spreminjajočih se dogodkov. Leto 2015 so končali z dobrimi 2,3 mio evrov dobička in odličnimi izhodišči za naprej.

 

Dr. Tine Cencič, SENG

Prenosni merilni sistem za male hidroelektrarne

Avtorji: dr. Tine Cencič, dr. Marko Hočevar, mag. Primož Bergoč

Soške elektrarne Nova Gorica

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Preventivno vzdrževanje po stanju predstavlja najsodobnejšo tehnologijo vzdrževanja industrijskih sistemov. Glede na to, da ima podjetje SENG. veliko starejših agregatov so razvili prenosni sistem s katerim lahko odkrivajo zgodnje napake naprav. Za zanesljivo zaznavanje inicialnih poškodb je potrebno uporabiti diagnostični sistem, ki ima integriranih več različnih merilnih tehnik za zajemanje in metod za procesiranje zajetih podatkov. V preteklosti je bilo potrebno na vsak merilni senzor speljati napajanje ter signal. Zaradi same zamude s samo postavitvijo merilne opreme so opremo nadgradili tako, da se merilna oprema enostavno priklopi na ohišje merilnega kovčka.

Naredili so tudi programska opremo, ki omogoča zajemanje in shranjevanje signalov z različno frekvenco vzorčenja (Data acquisition), shranjevanje cenilk, on-line prikaz meritev za daljše časovno obdobje, visokofrekvenčno snemanje v primeru nastopa povišanih vrednosti na izbranem signalu ter sistem za naknadno analizo zapisanih podatkov. Obdelava meritev vibracij je skladno s standardom ISO 19201.

Sistem ima vgrajeno funkcijo, ki skrbi za branje želenih veličin neposredno iz programerljivega logičnega krmilnika (PLK) in jih nato izrisuje na grafu ter shranjuje v bazo v želeni frekvenčni resoluciji. Podpira PLK-je proizvajalca Siemens in Vipa. Funkcija temelji na odprtokodni knjižnici Snap7. Sistem še naprej razvijajo in dopolnjujejo glede na različne potrebe.

 

Blaž Osterman, Sibo

Celovit sistem nadzora rabe energije

SIBO group je podjetje ustanovljeno leta 1967, ki se ukvarja z orodjarstvom in predelavo plastičnih mas, zaposluje 250 ljudi ter ustvari čez 30 mio evrov prometa letno. Svoje izdelke prodaja 200 kupcem v 57 državah po vsem svetu. Ker gre pri predelavi termoplastičnih materialov s procesom brizganja za energetsko zelo intenzivni proces, je v podjetju za zagotavljanje konkurenčnosti zelo velik poudarek namenjen energetski učinkovitosti. Projekt inovacije se imenuje: Celovit sistem nadzora rabe energije, ki združuje več elementov. Glavni element je pametni nadzorni sistem ENIS, ki skrbi za celoten nadzor nad porabo posameznih porabnikov. Ta sistem potem omogoča identifikacijo in odpravo prekomerne porabe z implementacijo ostalih podpornih projektov. Od implementacije se je na lokaciji opremljeni s tem sistemom specifična raba energije zmanjšala za 11 %. Porabo spremljajo že od leta 2008 in se je na ravni celotnega podjejta zmanjšala za 23 %. Glavna inovacija je združitev več segmentov v zaključeno celoto, kar omogoča podjetju večjo konkurenčnost in sigurnost, ker je tudi glavni cilj projekta.


Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 3, skupna ocena: 3,33)