Novice

Inovacija energetike '16

Datum: 21. 9. 2016 Besedilo: Brane Janjič

Za letošnje srečanje inovativnih energetikov, ki bo 12. oktobra na Brdu pri Kranju, še vedno lahko prijavite tudi vašo izboljšavo.

Inovacija energetike '16

Na tradicionalno strokovno srečanje Inovacija energetike, ki letos poteka pod geslom Vaše izbire za jutri, je prijavljenih že več kot sto udeležencev, napovedanih pa je tudi vrsta zanimivih govorcev, med njimi ugleden mednarodni strokovnjak dr. Henrik Lund, ki bo govoril o možnostih energetskih rešitev z 100-odstotnim deležem obnovljivih virov energije, Cedric Lacour iz francoskega Renaulta, ki bo predstavil novosti s področja elektromobilnosti in mag. Krešimir Bašič, predsednik slovenske CIGRE-CIRED, ki bo svoje predavanje namenil razvojnim možnostim in izzivom energetike po letu 2020. Organizatorji poleg tega tudi tokrat pripravljajo predstavitev zanimivih primerov in rešitev iz prakse in podelitev nagrade za najboljšo inovacijo 2016. Nekaj povzetkov inovativnih rešitev smo vam že predstavili, tokrat pa vas seznanjamo še z novimi petimi. Več podrobnosti o programu in prijavah najdete na naslovu www.prosperia.si, podrobnejša predstavitev letošnjih inovativnih primerov, ki se potegujejo tudi za nagrado občinstva, pa vas čaka na sami konferenci 12. oktobra na Brdu pri Kranju.

NovoCon®pametni pogon za regulacijo ogrevanja in hlajenja v komercialnih stavbah, Miha Bobič, Danfoss Trata

NovoCon je pametni pogon za regulacijo ogrevanja in hlajenja v komercialnih stavbah in dopolnjuje ter nadgrajuje prejšnjo inovacijo kombinacijskih ventilov, ki omogočajo natančno regulacijo pretokov hladne in tople vode v komercialnih stavbah ne glede na tlačne razmere v sistemu. Omogoča kopico naprednih funkcij, ki zagotavljajo velike prihranke časa pri zagonu, vzdrževanju in 10-odstotni prihranek energije pri ogrevanju in hlajenju. Ključne med njimi so daljinski zagon in vzdrževanje, enostavna povezljivost, indikacija pretoka in energije, alarmi in opozorila. Izdelek je bil že lansiran na nizozemski, nemški in poljski trg, s tem poletjem je na voljo naši globalni prodajni organizaciji s 100 prodajniki specializiranimi za to področje aplikacij. Trenutno je vgrajen v 10 referenčnih objektov po Evropi. Rešitev NovoCon je zaščitena. Inovacija spada v kategorijo učinkovita raba energije, v področje pametnih stavb.

Posodobitev sistema ogrevanja v merilno-regulacijskih postajah družbe Plinovodi, Miha Oražem, Plinovodi

Na prenosnem sistemu zemeljskega plina se za zagotavljanje ustreznih pretočno-tlačnih pogojev izvaja redukcija tlaka zemeljskega plina z višjega na nižji tlačni nivo. Pri redukciji zaradi Joule-Thomasonovega učinka nastopi ohlajanje zemeljskega plina, zaradi česar je treba zagotoviti ustrezno ogrevanje zemeljskega plina za preprečitev nastajanja neželenega kondenzata ali zmrzovanja. Posodobitev sistema ogrevanja v merilno regulacijskih postajah (MRP) na prenosnem sistemu zemeljskega plina je bila izvedena na način, da se z vgrajenimi kondenzacijskimi plinskimi kotli regulira izstopno temperaturo zemeljskega plina iz MRP glede na dejansko temperaturo rosišča zunanjega tlaka, s čimer dosegajo izboljšano funkcionalnost sistema, saj preprečijo nastajanje kondenzata in v zimskem času tudi njegovo zmrzovanje na varnostni in regulacijski opremi ter cevovodih, in s tem tudi preprečijo neustrezno delovanje predmetne opreme v MRP. Na osnovi podrobnega poznavanja zakonitosti sistema ogrevanja in funkcionalnosti predmetne opreme je bilo doseženo, da se z regulacijo temperature zemeljskega plina po temperaturi rosišča zunanjega tlaka zagotavlja minimalno potrebno temperaturo ogrevane vode v kotlovskem delu in minimalno zahtevano izstopno temperaturo zemeljskega plina iz MRP ter s tem tudi nižje toplotne izgube. Tako je bil z izvedbo predelave sistema ogrevanja na petih MRP na osnovi analize lastne rabe za ogrevanje zemeljskega plina letni povprečni prihranek zemeljskega plina ocenjen na 16.250 Sm3, kar ustreza emisiji 31,5 tone CO2 na letni ravni.

WAMPAC – platforma za detekcijo in vizualizacijo motenj v EES, mag. Gorazd Berginc, Eles

ELES skupaj z inštitutom EIMV in Fakulteto za elektrotehniko UL razvija platformo WAMPAC. V sklopu tega projekta je v končni fazi razvoja 3D vizualizacija, ki v realnem času prikazuje napetostne kote celotnega ENTSO-E omrežja. Na podlagi zelo natančnih meritev, ki so časovno sinhronizirane s sistemom GPS, lahko dispečer v centru vodenja preko animacije pridobi vpogled v trenutne razmere v omrežju. Ker trenutno v ENTSO-E omrežju še ni na voljo dovolj PMU meritev, da bi bila 3D ponjava dovolj gladka in zvezna, je bilo treba izdelati tudi agregacijo meritev v realnem času z rezultati pretokov moči izračunanih na modelih, ki so izdelani en dan vnaprej. Inovacija bo vpeljana interno v Elesu, načrtujejo, da jo ponudijo tudi drugim evropskim operaterjem elektroenergetskega omrežja. Končni cilj inovacije je 3D vizualizacija v realnem času na način, da jo bodo operaterji v centru vodenja uporabljali kot nepogrešljiv pripomoček pri svojem delu.

Izkoriščanje odvečne toplote metalurških procesov za namene daljinskega ogrevanja in priprave sanitarne tople vode na Ravnah na Koroškem, Miran Fužir, Petrol energetika (soavtor Kristijan Plesnik, Metal Ravne)

Z novim virom energije Konzorcija Petrol Energetike, Sija, Metala Ravne, lokalne skupnosti Ravne na Koroškem in Instituta Jožef Stefan ne gre le za tehniško tehnološko inovacijo temveč za ciljno usmerjeno sodelovanje gospodarstva, lokalne skupnosti in javnega raziskovalnega zavoda pri oblikovanju novih poslovnih modelov, kjer so v stičišče postavljeni končni odjemalci in prehod v krožno gospodarstvo. Z uporabo sodobne tehnologije in inovativnih sistemskih rešitev se izkorišča odpadna toplota, ki nastaja pri hlajenju elektroobločne peči (EOP). Ob prenovi hladilnega sistema EOP je izveden sistem za izkoriščanje visokotemperaturne odpadne toplote (OTV), ki omogoča izkoriščanje tega vira energije v Toplarni Ravne na Koroškem, in sicer za proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje (DO) in pripravo sanitarne tople vode (STV) za industrijo in lokalno skupnost. Projekt bo industriji in mestom omogočalo prihranke energije, izboljšalo kakovost zraka in povečalo korist za družbo kot celoto. Z izkoriščanjem odvečne toplote EOP temperaturnega režima 75/55 °C bodo do leta 2017 letno pridobili približno 5.310 MWh toplote, po letu 2017, ko bo imela prioriteto odvečna toplota EOP, pa okrog 9.070 MWh toplote.

Sistematična uporaba pilotnega temeljenja pri gradnji 110 kV DV Železniki-Bohinj,Tomaž Sitar, Elektro Gorenjska

Predpogoj za razvoj pametnih omrežij za distribucijo električne energije je robustna in kakovostno grajena elektroenergetska infrastruktura: nizko in srednje napetostni kablovodi ustreznih presekov, sodobna srednje in visokonapetostna stikališča ter distribucijsko 110 kV daljnovodno omrežje, grajeno v obliki energetskih zank. Elektro Gorenjska je zato v letu 2015 zaključila gradnjo 110 kV distribucijskega daljnovoda med Železniki in Bohinjsko Bistrico. V Sloveniji je gradnja na 110 kV in višjih napetostnih nivojih dokaj »pragmatična«, saj se večinoma izvaja kot jeklena predalčna konstrukcija, temeljena s pomočjo štirih klasičnih razčlenjenih temeljev v obliki prisekane piramide. V EG so prepoznali potrebo in izziv, kako s pomočjo inovativne tehnične rešitve optimizirati gradnjo ob hkratnem doseganju znižanja stroškov investicije. V fazi predhodnih geoloških raziskav so se opredelila področja, na katerih je bila pričakovana podlaga iz apnencev in dolomitov, kjer bi bila smiselna uporaba pilotnega temeljenja. Skupno je bilo od 115 temeljev kar 69 teh izvedenih na mikropilotih. Sistematično globoko temeljenje je imelo naslednje prednosti: hitrejša izvedba do 50 odstotkov, manjši poseg v prostoru zaradi minimalnega točkovnega izkopa, lažja izvedba v obdobjih neugodnega vremena, nižji stroški izvedbe in nosilnost enakovredna klasičnemu temeljenju.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 3, skupna ocena: 3,67)