Novice

Elektro Maribor lani distribuiral rekordno količino električne energije  

Datum: 24. 1. 2018 Besedilo: Brane Janjič

Povpraševanje po električni energiji na območju Elektra Maribor se povečuje, lanski odjem v višini 2,26 TWh pa je bil največji doslej.

Elektro Maribor lani distribuiral rekordno količino električne energije

Zaradi vključevanja novih naprav, ki potrebujejo električno energijo, gospodarske rasti in klimatskih razlogov, se na območju za katerega skrbi Elektro Maribor, povečujejo priključna moč, konična moč in distribuirana električna energija. Na oskrbo so v minulem letu vplivale tudi številne izredne vremenske razmere, ki jih je bilo lani izjemno veliko. To so tudi ključni razlogi, zaradi katerih je potrebno tudi vse več naložb v distribucijsko omrežje, ki je na Štajerskem sicer tudi lani izkazalo izjemno zanesljivost in visoko kakovost oskrbe. S temi besedami bi lahko povzeli ključne ugotovitve o dogajanju na območju Elektra Maribor v letu 2017, ki jih je predstavil predsednik uprave mag. Boris Sovič.

Leto 2017 zaznamovalo kar nekaj rekordov

Elektro Maribor je v minulem letu zabeležil kar nekaj rekordov, pri čemer je denimo bila lani konec leta dosežena najvišja konična obremenitev - 435 MW, uporabnikom pa so distribuirali rekordnih 2,26 TWh električne energije (za 2,6 odstotka več kot leto prej). Leto je žal zaznamoval tudi rekord glede števila dni z izrednimi vremenskimi razmerami, saj je bilo takšnih v vsem letu 2017 kar 27  oziroma bistveno več kot v prejšnjih letih, vključno z letom 2014, ki ga je močno zaznamoval takratni žledolom. Kot je dejal mag. Boris Sovič, v podjetju zato zelo veliko vlagajo v povečanje robustnosti srednje- in nizkonapetostnega omrežja, in sicer predvsem s polaganjem podzemnih vodov in izoliranjem nadzemnih vodov. Tako so lani na celotnem oskrbovanem območju imeli že 50  odstotkov srednje- in nizkonapetostnega omrežja v kablirani izvedbi, 20 odstotkov v izolirani izvedbi in le še tretjino v neizolirani prostozračni izvedbi. 
Za naložbe v povečanje robustnosti, pa tudi digitalizacijo omrežja, so lani namenili dobrih 28 milijonov evrov, še kakšna dva milijona evrov več pa načrtujejo tudi za letos. Drugače pa srednjeročni razvojni načrt predvideva, da naj bi v obdobju od leta 2017 do 2026 v posodobitev in modernizacijo omrežja Elektra Maribor vložili kar 365,8 milijona evrov. Ob tem je še posebej spodbudno, da jim uspeva načrtovane naložbe v vse večjem deležu pokrivati z lastnimi sredstvi (lani 68 odstotkov) in je Elektro Maribor kljub intenzivnim vlaganjem med našimi najmanj zadolženimi distribucijskimi podjetji.


Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)