Novice

Agencija za energijo objavila nov poziv za projekte OVE

Datum: 23. 2. 2018 Besedilo: Brane Janjič

Tudi tokrat je na voljo deset milijonov evrov, prijave pa zbirajo do 10. aprila.

Agencija za energijo objavila nov poziv za projekte OVE

Agencija za energijo je na podlagi 373. člena Energetskega zakona objavila nov javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo 2018. Za podporo proizvedeni elektriki v teh napravah je tudi tokrat na voljo deset milijonov evrov, razpoložljiva sredstva pa bo Agencija razdelila v okviru dvokrožnega konkurenčnega postopka. Prijava projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE je možna do 10. aprila, podrobnejše informacije pa so na voljo na spletni strani Agencije.

Sicer gre že za tretji tovrstni poziv Agencije za energijo, pri čemer je bil januarja uspešno zaključen drugi postopek izbora tovrstnih projektov. Agencija je takrat prejela 240 prijav za projekte skupne nazivne električne moči okrog 195 MW. Med prispelimi projekti je nato pozitivno oceno prejelo 93 projektov skupne nazivne električne moči 98 MW. Od tega se je 88 MW nanašalo na projekte izrabe OVE in 10 MW na soproizvodne enote. Med izbranimi projekti so bile najvišje na seznamu vetrne elektrarne, pri čemer je bilo izbranih 37 tovrstnih projektov z nazivno močjo skoraj 81 MW.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (36)