Novice

Višja cena emisijskih kuponov v sklad prinesla več denarja

Datum: 5. 3. 2018 Besedilo: Polona Bahun

Do petka je v javni obravnavi osnutek Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2018.

Višja cena emisijskih kuponov v sklad prinesla več denarja

Vlada je decembra 2016 sprejela Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018, v katerem je določila kriterije za umestitev upravičenih namenov porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2017 in 2018, upravičene namene porabe sredstev in predvideno višino sredstev za posamezen namen. Predlog Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leto 2018 vključuje le povečanje sredstev za posamezne ukrepe in ne določa novih upravičenih namenov porabe sredstev oziroma ukrepov v letu 2018.

V lanskem letu, predvsem v drugi polovici leta se je cena emisijskega kupona začela povečevati in dosegla vrednost med 7 in 8 evrov na tono CO2 , zato so se posledično prilivi v Sklad za podnebne spremembe povečali bolj kot je bilo načrtovano ob sprejemu Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018. Lani so prilivi iz naslova prodaje emisijskih kuponov tako znašali 25,1 milijona evrov. Slovenija bo v prodajo na javni dražbi v letu 2018 predvidoma ponudila 3,2 milijona ton CO2, in na podlagi povprečne cene 5 evrov na tono CO2 ministrstvo prilive iz naslova prodaje emisijskih kuponov ocenjuje na 16 milijonov evrov, na podlagi povprečne cene v višini 6 evrov na tono CO2 pa na 19,2 milijona evrov oziroma na 24 milijonov evrov na podlagi povprečne dosežene tržne cene emisijskih kuponov v višini 8 evrov na tono CO2.
V primeru dviga povprečne cene emisijskih kuponov, prodanih na javnih dražbah (nad 10 evrov na tono CO2) in posledično večjih prilivov v Sklad za podnebne spremembe bodo program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe ponovno preučili in sredstva namenili tudi za ukrepe, namenjene financiranju raziskav in razvoja za zmanjšanje emisij in prilagoditev podnebnim spremembam, za razvoj obnovljivih virov energije ter za financiranje raziskav in razvoja energetske učinkovitosti in čistih tehnologij, predvsem v energetsko intenzivnih sektorjih gospodarstva.

Zainteresirane javnosti svoje pripombe in predloge na spletni naslov Ministrstva za okolje in prostor lahko posredujejo do petka, 9. marca.

Več informacij najdete na www.mop.gov.si.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (28)