Novice

Danes obeležujemo Svetovni dan varčevanja z energijo

Datum: 6. 3. 2018 Besedilo: Polona Bahun

Letošnji poudarek je na ozaveščanju o tem, da je učinkovita raba energije in posledično zmanjšanje njene rabe prvi in ključni ukrep na poti k nizkoogljični družbi.

Danes obeležujemo Svetovni dan varčevanja z energijo

To poudarja tudi Energetski koncept Slovenije, ki ga je vlada sprejela prejšnji teden. Ukrepi učinkovite rabe energije imajo pozitivne učinke tako za končne odjemalce in gospodarstvo kot tudi za okolje, obenem pa imajo tudi izrazito ugodne makroekonomske učinke, kot so spodbujanje gospodarske rasti, ustvarjanje delovnih mest in zmanjšanje uvozne odvisnosti od fosilnih goriv. Gre za potencial v celotni energetski verigi, od proizvodnje, prenosa in distribucije energije, njene končne rabe, ki vključuje možne in potrebne spremembe življenjskih navad na marsikaterem področju. Spodbujanje učinkovite rabe energije bo pri odjemalcih zmanjšalo porabo in s tem stroške za energijo, pozitivno bo vplivalo tudi na zdravje ljudi, gospodarstvu pa bo povečalo konkurenčnost. Prav tako se bodo s povezovanjem sistemov, tudi lokalno in na ravni stavb, odprle nove možnosti energetsko učinkovitih rešitev, ki bodo v prihodnje zagotavljale dodatne pozitivne učinke.

Zadnja raziskava energetske učinkovitosti v slovenskih gospodinjstvih REUS 2017 je v nekaterih segmentih pokazala zelo optimistične premike, medtem ko pri mobilnosti ostajamo v rdečih številkah. Raziskava omogoča celovit vpogled v dejansko stanje, trende, odnos in ravnanje z energijo ter stopnjo ozaveščenosti in pripravljenost na investiranje v ukrepe zmanjšanja porabe energije. Prav tako pokaže, kje in kateri ukrepi pri gospodinjstvih dejansko delujejo, in kje bo treba kaj spremeniti oziroma vzpostaviti nove.

Raziskava je pokazala, da 91 odstotkov gospodinjstev razmišlja o učinkoviti rabi energije, kar je osem odstotkov več kot pri zadnjem merjenju v letu 2015. Glavni razlog pri skoraj polovici anketirancev je znižanje stroškov. Informacije o učinkoviti rabi energije zanimajo 90 odstotkov gospodinjstev, kar je 13 odstotkov več kot leta 2015. Ljudi najbolj zanimajo informacije o tem, kako privarčevati z električno energijo. Kar 94 odstotkov gospodinjstev išče informacije o učinkoviti rabi energije na spletu. Ni pa toliko spodbuden podatek, da je neozaveščenih oziroma pasivnih še vedno 23 odstotkov gospodinjstev, kar pomeni, da ni bistvene spremembe glede na leto 2015.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 2)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (26)