Novice

Svet EU še uradno odobril reformo sistema EU ETS za obdobje po letu 2020

Datum: 8. 3. 2018 Besedilo: Polona Bahun

Potem, ko sta v začetku februarja Evropski parlament in Svet EU že dosegla neformalni dogovor, uradna odobritev reforme predstavlja še zadnji korak v zakonodajnem postopku.

Svet EU še uradno odobril reformo sistema EU ETS za obdobje po letu 2020

Revidirana direktiva o trgovanju z emisijami (EU ETS) je za EU velik korak na poti k cilju, to je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 40 odstotkov do leta 2030, kot je bilo dogovorjeno na podlagi okvira EU za podnebno in energetsko politike do leta 2030. Prav tako predstavlja velik korak k izpolnitvi njenih zavez iz Pariškega sporazuma.

Reforma sistema trgovanja z emisijami temelji na treh novih elementih. In sicer se bo zgornja meja skupne količine emisij vsako leto znižala za 2,2 odstotka (linearni faktor zmanjšanja). Do konca leta 2023 se bo začasno podvojilo število pravic za vključitev v rezervo za stabilnost trga (vključevanje pravic). Novi mehanizem za omejitev veljavnosti pravic v rezervi za stabilnost trga, če njihovo število preseže določen prag, pa bo začel delovati leta 2023.

Spremenjena direktiva vsebuje več določb za zaščito industrije pred tveganjem selitve virov CO2 in tveganjem uporabe medsektorskega korekcijskega faktorja. Tako bo delež pravic, ki se prodajo na dražbi, znašal 57 odstotkov, pri čemer bi se z uporabo medsektorskega korekcijskega faktorja delež pravic, ki se prodajo na dražbi, pogojno znižal za tri odstotke. Če bo ta faktor aktiviran, se bo dosledno uporabljal v vseh sektorjih. Prav tako bodo revidirana pravila o brezplačni dodelitvi omogočala boljšo usklajenost z dejanskim obsegom proizvodnje v podjetjih, posodobljene pa so bodo tudi referenčne vrednosti, ki so podlaga za določanje brezplačne dodelitve. Sektorji, pri katerih je tveganje za selitev proizvodnje iz EU največje, bodo prejeli polno brezplačno dodelitev. Stopnja brezplačne dodelitve za sektorje z manjšim tveganjem selitve virov CO2 bo znašala 30 odstotkov. Brezplačne dodelitve za manj izpostavljene sektorje se bodo po letu 2026 začele postopoma opuščati, izjema je sektor daljinskega ogrevanja. Rezerva za nove udeležence bo sprva vsebovala neizkoriščene pravice iz sedanjega obdobja (2013–2020) in 200 milijonov pravic iz rezerve za stabilnost trga. V rezervo za stabilnost trga bo vrnjenih do 200 milijonov pravic, če v obdobju 2021–2030 ne bodo izkoriščene. In kot zadnje bodo države članice ob spoštovanju pravil o državni pomoči lahko še naprej zagotavljale nadomestilo za posredne stroške z zmanjševanjem emisij. Reforma sistema EU ETS pa prinaša tudi izboljšane določb o poročanju in preglednosti.

Nova direktiva bo začela veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (36)