Novice

Nov pravilnik Uprave za jedrsko varnost

Datum: 26. 4. 2018 Besedilo: Vladimir Habjan

Sprejet nov Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (JV2/SV2).

Nov pravilnik Uprave za jedrsko varnost

Na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) so pripravili nov Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti, ki sta ga izdali Ministrica za okolje in prostor in Ministrica za zdravje in je bil dne 20. aprila 2018 objavljen v Uradnem listu RS, št. 27/2018. Pravilnik v osnovi sledi Pravilniku iz leta 2006. Z novim pravilnikom se v slovenski pravni red prenašajo nekatera določila iz nove Direktive o osnovnih varnostnih standardih BSS, ki se nanašajo na ravnanje z visoko aktivnimi viri sevanja. V pravilniku so na novo opredeljeni ukrepi varovanja radioaktivnih virov sevanja. Pravilnik več ne obravnava ravnanja z viri sevanja v medicini, katero ravnanje bo opredeljeno v novem pravilniku o uporabi virov sevanja v zdravstvene namene in pri namerni izpostavljenosti ljudi v nemedicinske namene. V preostalem delu Pravilnik sledi veljavnemu, so pa posamezne določbe dopolnjene s spoznanji in izkušnjami iz njenega desetletnega izvajanja. Pravilnik je na voljo na spletni strani Uradnega lista  ter na spletni strani URSJV.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)