Novice

Objavljen Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti

Datum: 4. 5. 2018 Besedilo: Vladimir Habjan

V Uradnem listu RS št. 27/2018 je bil objavljen prenovljen Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti.

Objavljen Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti

Pravilnik v osnovi sledi pravilniku iz leta 2007, v slovenski pravni red pa prenaša nekatera določila iz nove Direktive o osnovnih varnostnih standardih BSS in je usklajen s prenovljenim Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1). Pravilnik predpisuje obseg in način izvajanja programa monitoringa radioaktivnosti, na novo pa definira zahteve po kakovosti meritev. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci monitoringov, so dopolnjeni na podlagi izkušenj med izvajanjem prejšnjega pravilnika, zahtevam po meritvah radioaktivnosti odpadnih kovinah pa so dodane tudi druge pošiljke in odpadna električna ter elektronska oprema. Zasnove programov obratovalnega monitoringa so razširjene z zasnovo programa monitoringa odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Dopolnjena so vodila za izdelavo programov izrednega monitoringa v primeru izrednih dogodkov, prav tako tudi programi zagotavljanja pripravljenosti na izredne dogodke. Pravilnik je na voljo na spletni strani Uradnega lista ter na spletni strani URSJV.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (60)
julij 2020 (14)