Novice

Lani nižje cene elektrike na maloprodajnem trgu

Datum: 7. 5. 2018 Besedilo: Polona Bahun

MzI je objavil nacionalno statistiko strukture maloprodajnih cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na letnem nivoju za leto 2017.

Lani nižje cene elektrike na maloprodajnem trgu

Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2017 znašala 158,1 evra/MWh in je bila za 1,3 odstotka nižja kot leta 2016.

Poglavitni razlog za stabilne maloprodajne cene je znižanje postavke cene za dobavo energije, ki se določa po tržnih načelih s strani dobaviteljev. Ta je v letu 2017 v povprečju znašala 54,2 evra/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta v povprečju znižala za štiri odstotke. Omrežnina, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, je znašala 54,9 evra/MWh (brez DDV) in je v obdobju enega leta ostala skoraj nespremenjena (povišanje v povprečju za 0,3 odstotka). Zaračunane dajatve za namene energetike (prispevek za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE in prispevek za energetsko učinkovitost) so v letu 2017 znašale 17,4 evra/MWh (brez DDV) in so se v opazovanem obdobju enega leta v povprečju znižale za 1,5 odstotka.

Podatki še kažejo, da je v letu 2017 delež postavke za dobavo energije v strukturi končne cene znašal 34,3 odstotka, delež omrežnine 34,8 odstotka, delež dajatev v energetiki 11 odstotkov, delež trošarine 1,9 odstotka in delež davka na dodano vrednost 18 odstotkov končne maloprodajne cene.

Kar se tiče industrijskih odjemalcev statistika kaže, da je končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju v letu 2017 znašala 89 evrov/MWh in je bila za 3,9 odstotka nižja kot leta 2016.

Tržna kategorija dobava energije je v letu 2017 znašala v povprečju 42,4 evra/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta v povprečju znižala za šest odstotkov. Regulirana cena omrežnine je v povprečju znašala 18,5 evra/MWh (brez DDV) in je v opazovanem obdobju enega leta ostala na nivoju iz leta 2016. Dajatve za namene energetike so v letu 2017 industrijske odjemalce v povprečju obremenile v višini 9,4 evra/MWh (brez DDV), kar je v enoletnem obdobju pomenilo znižanje za 0,1 odstotka.

Spremenjena trošarinska zakonodaja, ki znižuje obremenitev trošarinskih zavezancev z letno porabo električne energije nad 10.000 MWh ter omogoča oprostitev oziroma vračilo trošarine za energetsko intenzivna podjetja, je za povprečnega industrijskega odjemalca v letu 2017 pomenila obremenitev v višini 2,5 evra/MWh, kar je v povprečju za 13 odstotkov manj kot leta 2016.

V letu 2017 je delež postavke za dobavo energije znašal 58,2 odstotka, delež omrežnine 25,4 odstotka, delež dajatev v energetiki je znašal 13 odstotkov, delež trošarine pa 3,4 odstotka cene brez DDV.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (60)
julij 2020 (10)