Novice

Kvadrilaterala na Madžarskem

Datum: 8. 5. 2018 Besedilo: Vladimir Habjan

Sestanek upravnih organov Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije v Budimpešti.

Kvadrilaterala na Madžarskem

Madžarska uprava za jedrsko varnost v Budimpešti je 3. in 4. maja gostila redni letni sestanek v okviru bilateralnih sporazumov med Češko, Madžarsko, Slovaško in Slovenijo na področju jedrske varnosti – t. i. kvadrilaterala. Glavni cilj rednih letnih sestankov kvadrilaterale je medsebojno obveščanje o pomembnih dogajanjih na področju jedrske varnosti v teh državah. Skupna skrb vseh upravnih organov je zagotavljanje jedrske varnosti, kar je povezano s podaljšanjem življenjske dobe obstoječih jedrskih elektrarn. Nekateri upravni organi se reorganizirajo, kot npr. madžarski, medtem, ko češki ustanavlja tehnično podporno organizacijo. Glede novih jedrskih elektrarn so samo Madžari odločeni, da gredo naprej s projektom Paks II, ki pa ima že 22 mesecev zamude. Slovaške in češke načrte po novih jedrskih elektrarnah je ustavil presežek poceni električne energije. Države so poročale o tehničnih izzivih v njihovih jedrskih elektrarnah, s katerimi so se soočali v minulem letu. Slovenija je predstavila primer, ko proizvajalci radioaktivnih virov ne spoštujejo evropske zakonodaje in ne obveščajo upravnega organa države prejemnice, kakšen vir so dobavile v državo.

Ob robu sestanka je vodilni konzorcijski partner podjetje ENCO predstavilo status projekta pomoči iranskemu upravnemu organu, v katerem sodelujejo vsi štirje upravni organi. Idejna zasnova centra za jedrsko varnost, ki so jo pripravili na URSJV, je praktično končana. Predstavljena je bila diplomatom iz E3+3 in tudi vodilnim iz iranskega upravnega organa v Teheranu, kjer je požela pohvale in pozitivne odzive. Tudi druge naloge, kot npr. pomoč pri vzpostavitvi pravnega okvira, znanja o verjetnostnih in determinističnih varnostnih analizah, specifikacijah za stresne teste in usposabljanje, potekajo po načrtu in so bile dobro sprejete tako pri Evropski komisiji kot naročniku kot tudi pri prejemnici pomoči.  Omenjeni konzorcij namerava skupaj s podjetjem TUeV Nord kandidirati za nov projekt pomoči iranskemu upravnemu organu.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (60)
julij 2020 (18)