Novice

SODO že vrsto let dejaven na področju učinkovite rabe energije

Datum: 8. 5. 2018 Besedilo: Miro Jakomin, Foto: Pixabay

V družbi SODO si tudi letos precej prizadevajo, da bi z aktivnostmi na področju učinkovite rabe energije (URE) dvignili ozaveščenost posameznikov in podjetij.

SODO že vrsto let dejaven na področju učinkovite rabe energije

SODO v obdobju od 2018 do 2020 nadaljuje z družbeno odgovornimi in predpisanimi aktivnostmi na področju učinkovite rabe energije v skladu z njihovim poslovnim načrtom. 

Tako kot doslej bo SODO tudi v prihodnje vsako drugo leto izvedel primerjalno raziskavo med poslovnimi odjemalci električne energije na temo učinkovite rabe električne energije in vsako drugo leto projekt »Uresničujmo, z energijo varčujmo!« Ambasadorji tega projekta bodo tudi v letu 2018 in 2020 osnovnošolski otroci. Poleg spodbujanja kreativnosti osnovnošolskih otrok na inovativen način poskušajo ozavestiti tudi slovenska gospodinjstva. 

Primerjalne meritve ozaveščenosti izvajajo že od leta 2009 

Družba SODO nastopa kot družbeno odgovorno podjetje tudi na področju varovanja okolja in pri tem izpolnjuje predpisane osnove. Že od leta 2009 izvaja medletne primerjalne meritve ozaveščenosti preko 500 poslovnih odjemalcev v Sloveniji o potrebi po učinkoviti rabi energije, družbeno odgovorni projekt »Uresničujmo, z energijo varčujmo!« pa od leta 2011. Z njim želi dvigniti ozaveščenost slovenskih gospodinjstev in posameznikov na področju učinkovite in varčne rabe električne energije.  

Lani so v družbi SODO izvedli primerjalno analizo stališč o učinkoviti rabi energije pri poslovnih odjemalcih električne energije v Sloveniji, v okviru katere so pripravili ustrezno razširitev oz. spremembo vsebine vprašalnika za poslovne odjemalce električne energije glede na obstoječe in predvidene novosti (npr. dinamično tarifiranje in drugo) v distribucijskem sistemu. 

Na podlagi rezultatov medletnih primerjav raziskave stališč o učinkoviti rabi energije pri poslovnih odjemalcih električne energije v Sloveniji (obdobje 2009-2017) sta družba SODO in Ekonomsko-poslovno fakulteta v Mariboru izdali monografijo z naslovom: »Izzivi učinkovite rabe energije - se jih družbe in institucije zavedajo?«. Rezultate njihovih dolgoletnih aktivnosti na tem področju so lani predstavili tudi širši javnosti. 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 3)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (60)
julij 2020 (14)