Novice

Kmalu konferenca o razvoju obnovljivih virov energije v EU

Datum: 16. 5. 2018 Besedilo: Miro Jakomin, Foto: Pixabay

Na Fakulteti za družbene vede bo v petek, 18. maja 2018, potekala Konferenca o razvoju obnovljivih virov energije v Evropski uniji.

Kmalu konferenca o razvoju obnovljivih virov energije v EU

Kot sporoča Focus, društvo za sonaraven razvoj, bodo na konferenci namenili pozornost dosedanjim izkušnjam ter sedanjim in prihodnjim izzivom politik podpore razvoju obnovljivih virov energije v Evropski uniji. Konferenco skupaj organizirajo Center za politično teorijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani; Slovenski E-Forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo; ter Focus, društvo za sonaraven razvoj. 

Po napovedi organizatorjev bodo na konferenci o OVE, s pomočjo mednarodno uveljavljenih strokovnjakov, pozornost namenili enemu ključnih področij trajnostnega razvoja, na katerem EU nima neposrednih pristojnosti in po drugi strani povzroča številne družbene konflikte, predvsem pri umeščanju objektov za pretvorbo obnovljivih virov v prostor. 

V zvezi s tem bodo ocenili in prediskutirali vplive geopolitičnih sprememb v zadnjem desetletju ter razvoj nekonvencionalnih virov nafte in zemeljskega plina na dinamiko povečanja deleža OVE v končni porabi energije v kontekstu politične ekonomije prehoda na obnovljive vire energije. Nadalje bodo obravnavali vplive »Pariškega podnebnega sporazuma«, nove evropske direktive o podpori OVE in »energetskega obrata« v ZRN na širjenje deleža OVE v »Evropi različnih hitrosti«. Poleg tega bodo ocenili in prediskutirali tudi vplive nedorečenosti arene energetske politike in politike podpor razvoju in širjenju OVE v Sloveniji, s poudarkom na vplivu konflikta glede gradnje TEŠ 6 na dinamiko širjenja tehnologij pri proizvodnji električne energije iz OVE v Sloveniji.

 

 

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 3, skupna ocena: 4,33)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (39)