Novice

Evropski svet sprejel revidirano direktivo o energetski učinkovitosti stavb

Datum: 17. 5. 2018 Besedilo: Polona Bahun

S tem se je zaključila zadnja faza zakonodajnega postopka.

Evropski svet sprejel revidirano direktivo o energetski učinkovitosti stavb

Direktiva izboljšuje energetsko učinkovitost stavb in spodbuja prenovo stavb. Eden od njenih dolgoročnih ciljev je razogljičenje sedanjega evropskega stavbnega fonda, ki je izredno neučinkovit.

Direktiva spodbuja stroškovno učinkovita obnovitvena dela, uvaja pametni indikator za stavbe, poenostavlja pregled ogrevalnih in klimatskih sistemov ter spodbuja elektromobilnost z vzpostavitvijo okvira za parkirna mesta za električna vozila. Hkrati predstavlja tudi korak k razvoju nizkoogljičnega gospodarstva, ki dviguje gospodarsko rast, spodbuja naložbe in ustvarja nova delovna mesta.

Stavbe predstavljajo 40 odstotkov skupne porabe energije v Evropi. EU z izboljšanjem veljavnih pravil dosega pomemben napredek pri uresničevanju ciljev povečanja energetske učinkovitosti do leta 2020 in 2030 ter pri tem upošteva najnovejši tehnološki napredek in spodbuja večjo energetsko učinkovitost.

Nova direktiva bo začela veljati 20 dni po objavi v uradnem listu EU, države članice pa morajo ta predpis v nacionalne zakonodaje prenesti v roku 20 mesecev.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)