Novice

Nova RTP Kobarid tik pred začetkom gradnje

Datum: 18. 5. 2018 Besedilo: povzeto po sporočilu za javnost

V juniju bo družba SODO začela z gradnjo nove razdelilne transformatorske postaje 110/35/20 kV Kobarid.

Nova RTP Kobarid tik pred začetkom gradnje

Družba SODO, ki izvaja naloge distribucijskega operaterja električne energije v Sloveniji, je decembra lani prejela gradbeno dovoljenje za izgradnjo nove  110/35/20 kV RTP Kobarid, ki bo nadomestila staro in dotrajano 35/20kV RTP Kobarid. Konkretna gradnja naj bi se zdaj kmalu začela, saj je bil maja uspešno zaključen razpis za izgradnjo celotne RTP po načelu ključ v roke. Na razpisu je bil izbran ponudnik Kolektor Igin iz Ljubljane. Ponudbena cena znaša 3,89 milijona evrov. V to ceno so vključena gradbena dela, dobava elektro opreme, elektromontažna dela, konfiguriranje in parametriranje zaščite in vključitev RTP v sistem daljinskega vodenja Elektro Primorske. Dela se bodo začela v juniju, konec vseh del pa je predviden v maju 2020. 

Ena izmed nalog družbe SODO je tudi zagotoviti infrastrukturo za enakomeren razvoj vseh območij v Sloveniji. Takšne naložbe posledično omogočajo nadaljnji razvoj posameznih območij in delovna mesta. Izgradnja nadomestne 110/35/20 kV RTP Kobarid je na tem geografskem območju še posebnega pomena, saj gre tu za energetsko intenzivne gospodarske dejavnosti ter za vremensko zelo izpostavljeno območje, ki ima pogosto za posledico zmanjšano zanesljivost napajanja z električno energijo.

Izboljšana bo oskrba z električno energijo v Zgornjem Posočju

Obstoječa RTP Kobarid, ki je bila zgrajena konec 60-ih let, je že precej dotrajana in ne omogoča razširitve. Z izgradnjo nadomestne RTP Kobarid bo izboljšana oskrba z električno energijo gospodarstva, turizma in gospodinjstev v Zgornjem Posočju, kjer je v zadnjih letih prihajalo do zmanjšane zanesljivosti napajanja. To območje je zaradi konfiguracije terena izpostavljeno naravnim vplivom, kot so žled, orkanski veter, burja, težak sneg, strele, zaradi česar prihaja do okvar in prekinitev dobave električne energije. 

Čeprav je napajanje tega območja še vedno v okviru minimalnih standardov kakovosti, pa je problematično s stališča upadov napetosti, kar prinaša težave predvsem tamkajšnji industriji. Problematični so tudi upadi napetosti, ki so posledica kratkih stikov na razvejanem nadzemnem podeželskem omrežju. To poteka po zelo hribovitem območju, precej odjemalcev pa je nad 1000 metri nadmorske višine. Poudariti je treba, da je to območje v Sloveniji tudi najbolj izpostavljeno atmosferskim praznitvam, te motnje pa se potem prenašajo po celotnem srednje napetostnem omrežju. 

Drugi problem, ki se je pojavil v zadnjih letih, pa je povečanje intenzivnosti vetrov na področju Zgornjega Posočja (burja in severnik). Posledica je rušenje dreves, ki rastejo zunaj vzdrževanih koridorjev daljnovodov in povzročajo kratke stike ter posledično izpade na celotnem srednjenapetostnem omrežju. 

Poleg izgradnje 110/35/20 kV RTP Kobarid, ki jo gradi SODO, bo Elektro Primorska na relaciji Kobarid-Bovec v naslednjih treh letih do leta 2020 zgradila še 20 kV kablovod, ki bo Zgornjemu Posočju omogočil bolj kakovostno napajanje z električno energijo. Kot je pokazala strokovna študija razvoja omrežja v Zgornjem Posočju, izdelana leta 2016 na Elektroinštitutu Milan Vidmar, je to nujno potrebno. Med velike porabnike električne energije na tem območju med drugimi sodijo podjetja Mahle Letrika Bovec, TKK , Srpenica, Mlekarna Planika, Kobarid in TIK, Kobarid. (mj)

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 3, skupna ocena: 5)