Novice

Savske elektrarne Ljubljana kupile MHE Hrušica

Datum: 18. 5. 2018 Besedilo: Miro Jakomin, Foto: SEL

Družba SEL je aprila kupila družbo UTA , ki ima v lasti malo hidroelektrarno Hrušica.

Savske elektrarne Ljubljana kupile MHE Hrušica

Po sporočilu družbe Savske elektrarne Ljubljana gre za nakup v smislu  povečanja proizvodnje iz obnovljivih virov, upoštevaje zaveze po vlaganjih v razpoložljivi hidroenergetski potencial reke Save. 

Mala hidroelektrarna Hrušica je bila grajena v letih 1994 do 1995 in dana v uporabo v letu 1995. MHE Hrušica tako redno obratuje že več kot 20 let in ima koncesijsko pravico za proizvodnjo električne energije do leta 2034. 

Gre za malo hidroelektrarno pretočnega tipa z zajezitvijo na obstoječi pregradi, ki je nadvišana z mehkim jezom, katere povprečna proizvodnja je 1.760.673 kWh. Elektrarna ima instalirani pretok 8 kubičnih metrov na sekundo ter bruto padec 5,40 metrov. V objektu so vgrajene tri cevne turbine v tako imenovani S izvedbi, in sicer ena z regulacijo rotorskih in vodilnih lopatic, drugi dve pa s fiksnimi lopaticami. 

Kot so še sporočili iz družbe SEL, bo elektrarna daljinsko posluževana in vodena iz komandnega prostora HE Moste, pozneje pa tudi daljinsko vodena iz Centra vodenja SEL.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 4, skupna ocena: 5)