Novice

Delavnica o izrednih dogodkih

Datum: 22. 5. 2018 Besedilo: Vladimir Habjan

Slovenija je gostila mednarodno delavnico o sistemu za izmenjavo informacij na področju pripravljenosti na izredne dogodke.

Delavnica o izrednih dogodkih

V organizaciji Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) je od 14. do 18. maja 2018 potekala mednarodna delavnica o uporabi sistema za izmenjavo informacij na področju pripravljenosti na izredne dogodke (EPRIMS – Emergency Preparedness and Response Information Exchange System). Delavnice se je udeležilo 25 udeležencev iz Evropske regije MAAE. V imenu direktorja URSJV jo je odprl Igor Sirc, vodja Sektorja za pripravljenost in izredne dogodke, pri čemer je poudaril pomen sistema za izmenjavo informacij ter slovenske izkušnje s pripravo samoocene v sistemu EPRIMS, kot del priprav na misijo EPREV, ki je potekala novembra lani in na podlagi katere je bil v Sloveniji nedavno sprejet tudi že akcijski načrt. Prvi dan je predstavnik MAAE Takuya Furukawa zbranim udeležencem predstavil varnostne standarde MAAE na področju pripravljenosti in odziva na izredne dogodke, vodja delavnice Marjan Tkavc pa trenutno stanje implementacije EPRIMS v evropski regiji. Med predavatelji delavnice je bila tudi predstavnica URSJV Metka Tomažič, ki je z udeleženci skozi delavnico delila slovenske izkušnje z uporabo sistema, jih usmerjala pri izpolnjevanju izbranih delov samoocen ter predstavila potencial, ki ga ima sistem za izboljšanje pripravljenosti in odziva ob jedrskih in radioloških nesrečah, tako na ravni posameznih držav članic, kot tudi globalno na mednarodni ravni.

Samoocena države, ki jo omogoča sistem, je namreč lastna ocena države, v kolikšni meri in na kakšen način je država usklajena z mednarodnimi standardi, predvsem z glavnimi varnostnimi zahtevami za pripravljenost in odziv na jedrsko ali radiološko nesrečo. Rezultat izdelane samoocene je zelo podroben vpogled v segmente, ki so na tem področju že pokriti in tiste, pri katerih so potrebne še določene izboljšave.

Znanje pridobljeno tekom delavnice bo v pomoč udeležencem pri vnosu podatkov o njihovi državi ter pri uporabi podatkov o pripravljenosti na izredne dogodke drugih držav, ki uporabljajo sistem. Uporaba tega spletnega portala bo tako dolgoročno pripomogla k boljši pripravljenosti na izredne dogodke vseh v sistemu aktivnih držav članic.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 3)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (39)