Novice

Negotovost glede predvidenega obsega HE na srednji Savi

Datum: 27. 6. 2018 Besedilo: Miro Jakomin, Foto: arhiv SEL

O možnostih za izgradnjo večjih hidroenergetskih objektov z zornega kota Savskih elektrarn Ljubljana (SEL).

Negotovost glede predvidenega obsega HE na srednji Savi

V podjetju Savske elektrarne Ljubljana večje proizvodne objekte načrtujejo predvsem v okviru projekta izgradnje hidroelektrarn na srednji Savi. 

Pri tem projektu so Savske elektrarne Ljubljana vključene v družbo SRESA. Do leta 2025 so načrtovane tri hidroelektrarne - HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke, v načrtih pa je tudi postavitev črpalne elektrarne. Ker sta možni lokaciji ČHE vezani na različna spodnja bazena (Renke ali Suhadol), sta tudi terminsko različni oz. vezani na zaključek izgradnje HE s spodnjim bazenom. 

Kot so dejali v Savskih elektrarnah Ljubljana, bo družba SEL kot solastnik družbe HESS še naprej sodelovala tudi pri izgradnji HE Mokrice, pri čemer v SEL ocenjujejo, da glede na nezadolženost družbe kot partner razpolagajo z ustreznim investicijskim in kreditnim potencialom za izvedbo vseh načrtovanih projektov na spodnji in srednji Savi. 

Glede poglavitnih ovir pri uresničevanju zastavljenih investicijskih načrtov pa v SEL pravijo, da trenutno velik zastoj pri izvajanju projekta prinaša negotovost, ali bo zaradi širitve območja Nature 2000 na dele srednje Save sploh možno podpisati koncesijsko pogodbo za celoten predviden obseg elektrarn oz. za zgraditev sklenjene verige elektrarn.

 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (60)
julij 2020 (14)