Novice

Začenja se konference Jedrska energija za novo Evropo

Datum: 10. 9. 2018 Besedilo: Vladimir Habjan

Slovenija v štirih dneh gosti več kot 180 jedrskih znanstvenikov, raziskovalcev, predstavnikov industrije in upravnih organov iz Evrope in sveta.

Začenja se konference Jedrska energija za novo Evropo

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) bo danes ob 16. uri v Portorožu odprlo 4-dnevno, že tradicionalno, 27. mednarodno konferenco Nuclear Energy for New Europe 2018 (Jedrska energija za novo Evropo 2018). Letošnje konference se udeležuje več kot 180 vodilnih jedrskih strokovnjakov iz znanstveno-raziskovalnih ustanov, industrije in upravnih organov iz 24 držav Evrope in sveta ter ključnih mednarodnih organizacij.

Osrednje poudarke letošnje konference bosta na današnjem odprtju povzela predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) dr. Tomaž Žagar in predsednik programskega odbora konference dr. Igor Jenčič. Mednarodne in domače udeležence bodo pozdravili mag. Klemen Potisek, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, dr. Andrej Stritar, direktor Uprave RS za jedrsko varnost, in Stane Rožman, predsednik uprave NEK.

Konferenco bo odprl predsednik programskega odbora dr. Igor Jenčič in predstavil osrednje poudarke letošnje konference, na kateri bodo udeleženci prisluhnili 128 prispevkom, od tega petim vabljenim predavanjem. V minulih desetletjih konferenca Nuclear Energy for New Europe iz sprva regionalnega srečanja prerasla v eno najpomembnejših strokovnih in znanstvenih jedrskih konferenc v Evropi.

Predsednik DJS dr. Tomaž Žagar ob tem poudarja pomen jedrske energije za prehod v nizkoogljično družbo. Vidike trajnosti presojamo po treh kriterijih, ki jih jedrska energija izpolnjuje nadpovprečno, to so: nizkoogljičnost in s tem povezana podnebna sprejemljivost, zanesljivost oskrbe in konkurenčnost cene. Društvo si prizadeva za dodatno okrepitev mednarodne vpetosti, predvsem z aktivnejšim vključevanjem v evropske in globalne ozaveščevalne pobude, s ciljem povečanja zavedanja različnih skupin deležnikov o tehnološko-energetskih, podnebno-okoljskih, družbenih, prostorskih in drugih prednostih jedrske energije.

Stane Rožman, predsednik uprave NEK poudarja, da sta za čisto električno energijo ključna sodelovanje in enakovredna obravnava nizkoogljičnih virov na energetskih trgih, prav tako je pomembno, da se v javnosti širi zavest o prednostih jedrske energije. Ta je zanesljiv, cenovno ugoden in okolju prijazen vir energije ter zato pomemben dejavnik pri bodoči oskrbi z električno energijo. Jedrska energija v luči podnebnih sprememb dodatno pridobiva na pomenu, zato jo je treba v svetovnem merilu  enakovredno postaviti ob bok obnovljivim virom. Predpogoj je doseganje visokih varnostnih standardov obratovanja jedrskih elektrarn povsod po svetu, je še izpostavil.

Udeležence bo pozdravil tudi dr. Andrej Stritar, direktor Uprave RS za jedrsko varnost, odprtje pa bo zaključil mag. Klemen Potisek, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, ki poudarja pomen jedrske energije za uresničevanje okoljsko-podnebnih ciljev in njeno vlogo v nizkoogljični energijski mešanici prihodnosti, skupaj z obnovljivimi viri energije.

Po uradnem odprtju konference bosta sledili vabljeni predavanji. Dr. David Petti z Idaho National Engineering and Environmental Laboratory bo predstavil ugotovitve študije MIT (Massachusetts Institute of Technology) o prihodnji vlogi jedrske energije v nizkoogljičnem svetu. Osredotočil se bo na sodobne, inovativne jedrske energetske sisteme, ki zmorejo zagotavljati prožno proizvodnjo. Prožnost je namreč zaradi naraščajočega deleža obnovljivih virov energije v strukturi proizvodnih virov vse pomembnejša za nadaljnje zagotavljanje zanesljive oskrbe gospodinjskih in industrijskih odjemalcev električne energije po konkurenčnih cenah. Omenjena študija je zajela tehniške in ekonomsko-poslovne vidike prihodnjih jedrskih tehnoloških rešitev ter med drugim pokazala, da jedrska energija znižuje stroške energije za odjemalce in elektroenergetski sistem.

O izvedenih in načrtovanih varnostnih posodobitvah obstoječih jedrskih elektrarn tipa PWR (tlačnovodni jedrski reaktor) v EU bo govoril Janez Krajnc, svetovalec Uprave NEK. Kot pravi, vse elektrarne v EU, ki bodo z obratovanjem nadaljevale oziroma ga podaljšale kot Nuklearna elektrarna Krško, izvajajo varnostne posodobitve. Projekti tehnoloških posodobitev v NEK bodo zagotovili, da bo naša jedrska elektrarna po varnostnih merilih primerljiva z elektrarnami III. generacije, ki jih gradijo po svetu oziroma od katerih so prve začele obratovati prav v letošnjem letu. Kot potrjujejo opravljeni mednarodni pregledi, je NEK na področju razširitve in razvoja varnostnih rešitev med vodilnimi elektrarnami v EU, tako po vsebini kot časovnem terminu izvedbe.

V zaključku prvega konferenčnega dne sta v tematskem sklopu Jedrska energija in družba na programu še predavanji slovenskih jedrskih strokovnjakov. V naslednjih dneh se bodo zvrstila številna zanimiva vabljena in druga predavanja ter predstavitve. V sredo bo udeležencem o perspektivah razvoja jedrske energetike v ZDA predaval predsednik Ameriškega jedrskega združenja dr. John E. Kelly.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 4, skupna ocena: 4,5)