Novice

Za pripombe časa le do 14. decembra

Datum: 5. 12. 2018 Besedilo: Polona Bahun

V teku javna obravnava spremembe uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE.

Za pripombe časa le do 14. decembra

V predlagani spremembi uredbe, ki predpisuje način določanja in obračunavanja prispevkov za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE), se spreminjajo ponderji, s katerimi se usklajuje delež prispevkov, ki jih morajo zagotavljati posamezne odjemne skupine končnih odjemalcev električne energije z deležem električne energije, ki jo porabijo.

Ponderje, ki so bili nazadnje določeni leta 2015, je treba spremeniti, ker je sedaj že znano, kolikšen je obseg znižanja podpor za elektro intenzivna podjetja po posamezni odjemni skupini. Agencija za energijo je pri pripravi metodologije za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje za novo regulativno obdobje 2019-2021 pripravila napoved obračunskih moči in porabe električne energije za posamezne odjemne skupine, na podlagi katerih so sedaj izračunani ponderji, ki so prilagojeni na napovedana razmerja med obračunskimi močmi in porabo posamezne odjemne skupine.

Po letu 2015 je bila za potrebe določanja omrežnine na Agenciji za energijo določena nova odjemna skupina za polnilnice električnih vozil, ki je sedaj v predlagani spremembi uredbe usklajena.

Sprememba uredbe o prispevkih je podlaga za Agencijo za energijo za sprejetje novega Akta o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE.

Zainteresirane javnosti lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošljejo na predpisanem obrazcu na elektronski naslov Ministrstva za infrastrukturo najkasneje do 14. decembra.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2019 (49)
februar 2019 (47)
marec 2019 (68)
april 2019 (69)
maj 2019 (42)