Novice

Zaživela spletna stran NEPN

Datum: 11. 2. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Ta je namenjena obveščanju javnosti o poteku priprave celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN).

Zaživela spletna stran NEPN

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju s konzorcijem institucij pod vodstvom Inštituta Jožef Stefan, ki nudi strokovno in tehnično pomoč pri pripravi NEPN, pripravilo spletno stran na Portalu Energetika, ki je namenjena obveščanju javnosti glede priprave tega dokumenta..

Skladno z uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov bo priprava NEPN potekala na način, da bo imela javnost od vsega začetka in učinkovito možnost sodelovati pri pripravi celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta za obdobje od leta 2021 do leta 2030.

S ciljem zagotovitve obveščenosti javnosti bodo na spletni strani tako javno objavljene vse informacije v povezavi s pripravo NEPN. Pri tem bodo določeni razumni roki, ki bodo omogočali dovolj časa, da bo javnosti omogočeno sodelovanje in s tem podajanje svojih stališč do dokumenta. Skladno s tem bo vzpostavljen podnebni in energetski dialog na več ravneh, v katerem bodo lokalni organi, organizacije civilne družbe, poslovna skupnost, vlagatelji in druge zadevne zainteresirane strani ter širša javnost lahko dejavno sodelovali. Spletna stran bo postopoma nadgrajena, javnost pa se lahko naroči tudi na prejemanje novic glede priprave NEPN.

NEPN bo za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določil cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih področjih energetske unije: razogljičenju, energetski učinkovitosti, energetski varnosti, notranjem trgu ter raziskav, inovacij in konkurenčnosti. NEPN morajo države članice Evropski komisiji sicer posredovati do konca letošnjega leta.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 4, skupna ocena: 5)