Novice

Preprečevanje neželenih posledic radioaktivnih virov

Datum: 21. 2. 2019 Besedilo: Vladimir Habjan

Sprejeta nova Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora (UV11).

Preprečevanje neželenih posledic radioaktivnih virov

Na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) so pripravili novo Uredbo o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora, in je bila 15. februarja 2019 objavljena v Uradnem listu. Z Uredbo se ureja celovit pravni okvir, s katerim se poskuša preprečiti ali vsaj omiliti neželene posledice, ki jih lahko povzročijo radioaktivni viri, ki niso pod nadzorom. Hkrati pa se v pravni red Republike Slovenije prenašajo nekatera določila iz nove Direktive o osnovnih varnostnih standardih BSS, ki se nanašajo na iskanje virov neznanega izvora. Uredba v osnovi sledi uredbi iz leta 2007. Z novo uredbo pa se širi krog zavezancev, ki bodo morali izvajati meritve, in sicer na upravljalce večjih poštnih centrov, letališč in pristanišč, na izvajalce obdelave odpadne električne in elektronske opreme v obratih za obdelavo te opreme ter na upravljavce centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki v teh centrih. Nova uredba začne veljati 2. 3. 2019, pri čemer se obveznosti za nove izvajalce začnejo uporabljati dvanajst mesecev po uveljavitvi uredbe.

Uredba je na voljo na spletni strani Uradnega lista ter na spletni strani URSJV.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 4)