Novice

Elesov nov Razvojni načrt dobil soglasje ministrstva

Datum: 21. 2. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Z njim ELES vstopa v najintenzivnejše investicijsko obdobje svojega obstoja.

Elesov nov Razvojni načrt dobil soglasje ministrstva

Glavni namen Razvojnega načrta prenosnega sistema za obdobje 2019–2028 je opredeliti potrebna vlaganja v prenosno omrežje v naslednjih desetih letih, ki bodo zagotovila ustrezno prenosno zmogljivost omrežja, s čimer bo zagotovljena zanesljiva in kakovostna oskrba z električno energijo.

Dolgoročni razvojni načrti omrežij se izdelujejo z namenom, da se pravočasno ugotovijo potrebne naložbe v prenosni sistem, ki bodo v stalno spreminjajočem se okolju z ustreznim razvojem omrežja omogočile izpolnjevanje in zadoščanje naraščajočim potrebam vseh uporabnikov električne energije, od gospodinjskih do poslovnih. Dolgoročno je cilj razvoja omrežja zagotoviti čim boljšo kakovost oskrbe z električno energijo ob najnižjih možnih stroških, s čim višjo izkoriščenostjo obstoječih naprav, najvišjo stopnjo učinkovitosti naložb in najmanjšim vplivom na okolje.

V ospredju Razvojnega načrta bodo predvsem novi raziskovalno-razvojni in investicijski projekti, za kar bo namenjenih 90,6 milijona evrov. Poglavitni investicijski projekti, ki bodo zaznamovali letošnje in še prihodnja leta, pa so gradnja 2x400 kV daljnovoda Cirkovce-Pince in RTP Cirkovce, mednarodna projekta s področja pametnih omrežij SINCRO.GRID in NEDO ter začetek gradnje 2. faze Tehnološkega središča ELES v Beričevem. Ob omenjenih projektih pa ELES sredstva vlaga tudi v rekonstrukcije in popolne obnove objektov, s čimer zagotavlja zanesljivo obratovanje sistema.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)