Novice

V petek že tretji razpis v okviru pobude EUKI

Datum: 25. 2. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Sredstva bodo namenjena nevladnim organizacijam za podnebne projekte.

V petek že tretji razpis v okviru pobude EUKI

V petek, 1. marca, bo Evropska pobuda za podnebje (EUKI) za nevladne organizacije objavila že tretji razpis za posredovanje idej za financiranje podnebnih projektov v okviru pobude EUKI. Omenjena pobuda je instrument financiranja podnebnih projektov s strani Zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost Nemčije. Splošni cilj pobude je spodbujanje podnebnega sodelovanja v EU s krepitvijo čezmejnega dialoga in sodelovanja, z izmenjavo dobrih praks, dvigovanja ozaveščenosti, prenosa znanja in izkušenj, in sicer za področje blaženja emisij toplogrednih plinov.

Podnebna politika EU temelji na ciljih Pariškega podnebnega sporazuma. EU in države članice so se do leta 2030 zavezale, da zmanjšajo emisije toplogrednih plinov za najmanj 40 odstotkov glede na leto 1990. Za dosego tega cilja na ravni EU in v državah članicah oblikujejo številne ukrepe, projekte, pobude, finančne instrumente in drugo. Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost Nemčije je tako med svoje ukrepe vključilo tudi omenjeno pobudo.

Ciljne skupine za sodelovanje preko pobude EUKI so vlade držav članic EU, lokalne skupnosti, civilna družba in nevladne organizacije, potrošniki in podjetja. EUKI je prioritetno namenjen državam srednje, vzhodne in južne Evrope, kar pomeni, da vključuje tudi Slovenijo. EUKI temelji na dveh stebrih: prvi steber predstavljajo razpisi Zveznega ministrstva Nemčije za prioritetne vsebine, ki so navedene ob posameznem razpisu. Drugi steber pa predstavlja financiranje zmagovalnih projektov, ki jih posredujejo nevladne organizacije iz teh držav.

V okviru že izvedenih razpisov EUKI za leti 2017 in 2018 je prispelo 150 projektov. EUKI je iz tega nabora izbral 44 prijavljenih projektov za bodoče financiranje. Z direktnih financiranjem iz Zveznega ministrstva Nemčije pa EUKI sodeluje tudi pri 64 podnebnih projektih na ravni EU.

Vse dodatne informacije so na voljo na spletni strani www.euki.de.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 4)