Novice

Izšla zbirka nasvetov za učinkovitejšo rabo energije

Datum: 28. 2. 2019 Besedilo: Brane Janjič

Študije in praksa potrjujejo, da lahko že sprememba našega ravnanja veliko prispeva k učinkovitejši izrabi energije.

Izšla zbirka nasvetov za učinkovitejšo rabo energije

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je v okviru projekta INTERREG TOGETHER izdala tri publikacije z nasveti o racionalnejši rabi energije namenjene uporabnikom javnih stavb. Kot so zapisali je poglavitni namen omenjenega mednarodnega projekta, v katerem poleg Slovenije sodeluje še šest srednjeevropskih držav, povečati energetsko učinkovitost javnih zgradb in spodbujati uporabo obnovljivih virov energije. Tako razvijajo in preizkušajo kompleksne rešitve, ki ne zahtevajo pretiranih vlaganj skušajo prihraniti energijo predvsem s spremembo obnašanja uporabnikov. 
V okviru prizadevanj za spremembo vedenjskih navad uporabnikov javnih stavb so tako pripravili vrsto napotkov, s katerimi je mogoče brez velikih vlaganj precej izboljšati energetsko učinkovitost in zmanjšati ogljični odtis stavbe. Omenjene publikacije vsebinsko vsebujejo nasvete za upravljanje javnih stavb na področju varčevanja z energijo, nasvete za učinkovito izrabo energije za lastnike in uporabnike javnih stavb ter nasvete za uporabnike javnih stavb za izboljšanje vedenja na področju varčevanja z energijo, nanašajo pa se na ključna področja, kot so ogrevanje, oskrba z vodo, prezračevanje, hlajenje, osvetljevanje in podobno. Publikacije so dostopne na tem naslovu. Vabljeni k prebiranju!

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)