Novice

Mladi opozarjajo, da nimamo planeta B

Datum: 15. 3. 2019 Besedilo: Brane Janjič

Med poglavitnimi zahtevami mladih za ohranitev planeta tudi postopno zaprtje TEŠ ter občutno znižanje izpustov v prometu. 

Mladi opozarjajo, da nimamo planeta B

V več mestih po Sloveniji, shodi so potekali v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novem mestu, Ravnah na Koroškem, Ormožu, Slovenskih Konjicah in Kamniku, se je danes zbralo več tisoč mladih, da bi s protestom oziroma, kot so jo poimenovali, podnebno stavko, izrazili svoje nestrinjanje z dosedanjim ravnanjem s planetom in aktualno podnebno politiko v državi. Izoblikovali so tudi nekaj konkretnih zahtev, med njihovimi ključnimi predlogi pa so, da naj vlada rešuje podnebne spremembe kot krizo globalnih razsežnosti ter sprejme ustrezne ukrepe za ozelenitev proračuna ter pospešen prehod v brezogljično in krožno gospodarstvo, ustanovitev posebne delovne skupine, ki bo pripravila pravičen načrt zaprtja Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje najpozneje do leta 2030 ter plan prehoda regije v zeleno in socialno prihodnost. V ta namen naj bi vzpostavili tudi poseben sklad za pravični prehod, v katerega naj se steka del sredstev zbranih preko višjih okoljskih in ogljičnih davkov podjetij, evropska sredstva za prehod v nizkoogljično družbo, del sredstev iz evropskega sistema za trgovanje z izpusti ter drugi finančni mehanizmi.

Zahtevajo tudi 40-odstotno znižanje emisij v prometu do leta 2040 glede na leto 2005.Ta cilj naj bi dosegli predvsem preko ukrepov in politik za spodbujanje javnega prevoza, hoje, kolesarjenja, somobilnosti in drugih oblik trajnostne mobilnosti ter sočasnega odvračanja od preostalih, okolju in družbi škodljivih oblik transporta. Poleg tega je po njihovem nujen tudi čimprejšnji prehod na  polnovredno in čim bolj lokalno prehrano ter sprejem ukrepov za sonaravno kmetijstvo.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 4,5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (41)