Novice

Ponovno se iščejo dobre prakse na področju blaženja podnebnih sprememb

Datum: 19. 3. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Evidentiranje je možno do 10. maja.

Ponovno se iščejo dobre prakse na področju blaženja podnebnih sprememb

Organizacija Umanotera tudi letos zbira prijave primerov dobrih praks podjetij, občin, javnih institucij, nevladnih in drugih organizacij na področju blaženja podnebnih sprememb. Evidentiranje dobrih praks poteka do 10. maja s pomočjo spletnega obrazca, ki je objavljen na njihovi spletni strani.

Prednostna področja dobrih praks so trajnostna mobilnost, energetska učinkovitost v stavbah in industriji, obnovljivi viri energije, trajnostne verige oskrbe s hrano, raba tal in gozdno-lesna veriga, trajnostna proizvodnja in potrošnja in trajnostne lokalne skupnosti.

Ciljne skupine, ki so jim namenjene predstavitve dobrih praks, so občine in združenja občin, podjetja, razvojne agencije, interesna združenja, državna uprava in javne ustanove ter organizacije civilne družbe.

Izbor dobrih praks, ki jih bodo javnosti predstavili v letošnjem letu, bo opravila strokovna skupina in pri tem upoštevala več meril. In sicer velikost energetskih prihrankov in/ali zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, pomembnost razvitih rešitev za druga okolja in skupnosti v Sloveniji in prenosljivost ukrepov, torej izvedljivost uporabe in širjenja dobre prakse na območju Slovenije. Poleg tega bodo pri izboru upoštevali prispevek k širšim ciljem trajnostnega razvoja: okoljski vidik, gospodarski vidik, socialni vidik in družbena sprejemljivost dobre prakse.

Kot dodatno merilo za izbor bodo upoštevali še celovito trajnostno usmeritev nosilca dobre prakse. Dodatno prednost pri izboru bodo imele prakse, ki bodo izkazale celovitost in multifunkcionalnost rešitev, povezovanje več prednostnih področij, inovativnost ter lokalno oskrbo in verigo dodane vrednosti.

Izbor bo prilagojen ciljnim skupinam in bo vključeval najmanj deset slovenskih dobrih praks (po najmanj en primer za vsako od prednostnih področij) ter bo uravnotežen glede na področja, ravni delovanja (lokalno, regionalno, nacionalno) in pravno-organizacijske oblike (občina, nevladna organizacija, podjetje).

Evidentiranje poteka v okviru projekta CARE4CLIMATE, pri katerem kot eden izmed partnerjev sodeluje tudi Umanotera. Namen projekta je s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov spodbuditi izvajanje ukrepov, določenih v operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Projekt bo trajal od 1. januarja letos do 31. decembra 2026.

Projekt s sedmimi milijoni evrov sofinancira tudi Evropska komisija iz centraliziranega programa LIFE ter Ministrstvo za okolje in prostor z 18,4 milijona evrov iz Sklada za podnebne spremembe. Prispevek ostalih 14 partnerjev pa je 1,9 milijona evrov.
Podrobnejše informacije so objavljene na povezavi www.umanotera.org.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)