Novice

Novih 750 milijonov evrov za evropske infrastrukturne projekte

Datum: 20. 3. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Denar je namenjen predvsem projektom, ki prinašajo večje pozitivne čezmejne učinke.

Novih 750 milijonov evrov za evropske infrastrukturne projekte

Evropska komisija bo iz Programa za povezovanje Evrope (CEF) namenila 750 milijonov evrov za infrastrukturo za čisto energijo. Financirani projekti s pozitivnimi čezmejnimi učinki za vsaj dve državi EU bodo podpirali doseganje energijskih ciljev komisije, povečali izbiro za potrošnike ter spodbujali gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Izboljšana infrastruktura je pomembna tudi za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, da bi Evropa na tem področju postala vodilna v svetovnem merilu. Povezana omrežja pa podpirajo tudi doseganje ključnih ciljev energetske unije, tj. zagotavljanje varne, dostopne in trajnostne energije, kar je ena od glavnih prioritet Junckerjeve komisije.

Dokončna vzpostavitev tesno povezanega notranjega energetskega trga bo omogočila stroškovno učinkovito dekarbonizacije energetske mešanice z boljšim vključevanjem nestalnih obnovljivih virov energije in skupnim doseganjem ciljev EU, to je vsaj 32-odstotnega deleža obnovljivih virov energije in vsaj 40-odstotnega zmanjšanja izpustov do leta 2030 v primerjavi z letom 1990, v skladu z mednarodnimi zavezami iz Pariškega sporazuma.

Podnebno nevtralno evropsko gospodarstvo do leta 2050 bo Evropa dosegla le z ustrezno in pametno infrastrukturo, ki bo zagotavljala optimalno medsebojno povezovanje in sektorsko povezovanje. Večje čezmejno in regionalno sodelovanje bo omogočilo izkoriščanje vseh prednosti posodobitve in preobrazbe evropskega gospodarstva.

Na razpisu v okviru instrumenta CEF, ki bo odprt do 13. junija, lahko kandidirajo infrastrukturni projekti, ki so predhodno uvrščeni med projekte skupnega interesa (PCI). Poleg tega morajo imeti pomemben vpliv na vsaj dve državi EU ter povečati konkurenčnost, povečati energetsko varnost EU in prispevati k trajnostnemu razvoju in varstvu okolja oziroma zmanjšanju izpustov.

Prejeti predlogi za financiranje, tako za gradnjo kot študije, bodo pri izboru nato ovrednoteni glede na več dodatnih meril. Ta merila vključujejo njihovo stanje zrelosti, koristi v smislu zanesljivosti oskrbe, solidarnosti ali inovativnosti in v kolikšni meri je potrebna javna podpora.

V Programu CEF je za obdobje 2014 do 2020 za financiranje vseevropske energetske infrastrukture namenjenih 5,35 milijarde evrov, doslej pa so za projekte skupnega interesa namenili 3,4 milijarde evrov.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)