Novice

Svetovni dan voda

Datum: 25. 3. 2019 Besedilo: Vladimir Habjan

Ob svetovnem dnevu voda, 22. marcu, želimo opozoriti na pomembnost ohranjanja vodnih virov v naravnem okolju.

Svetovni dan voda

Letošnja vodilna tema je »Voda za vse« (»Water for all«). Poudarek je tako na pomenu zagotavljanja dostopa do pitne vode za vse, brez izjem, na kar opominja tudi slogan letošnje kampanje, ki se glasi: »Nikogar ne puščamo zadaj« (»Leaving no one behind«).

Združeni narodi so leta 2010 prepoznali pravico do varne in čiste pitne vode ter sanitarij kot človekovo pravico, ki je bistvena za polno uživanje življenja in vseh človekovih pravic. Človekova pravica do vode vsakomur, brez diskriminacije, omogoča zadostno, varno, sprejemljivo, fizično in cenovno dostopno vodo za osebno in domačo uporabo.

Medtem ko je mnogim dostop do pitne vode samoumeven, milijoni ljudi po svetu danes še vedno živijo brez varne in kakovostne vode. Še posebej je to problem pri posameznih marginalnih skupinah (ženske, otroci, begunci, invalidi, revni, brezdomci …), ki so pogosto spregledane, nemalokrat pa se soočajo z diskriminacijo, ko poskušajo dostopati do tako potrebne čiste pitne vode.

V družbi HESS se zavedajo pomena ohranjanja vodnih virov, saj s pomočjo vode, kot najčistejšega vira energije, Sloveniji zagotavljamo prepotreben delež proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Električna energija je gonilo svetovnega gospodarstva in je v veliki meri tesno povezana z vodo in umetnimi jezeri, ki jih v te namene uporabljajo že zgrajene hidroelektrarne. V družbi HESS poleg proizvodnje električne energije iz najčistejšega vira - vode ob izgradnji novih hidroelektrarn zagotavljajo dvig podtalnice in s tem prispevajo k zanesljivosti oskrbe s pitno vodo ter hkrati omogočamo namakanje kmetijskih površin.

Na področju ekologije sledijo obveznostim, ki jih nalagajo okoljska zakonodaja, upravna dovoljenja, projektna in tehnična dokumentacija, rezultati izvedenih monitoringov, Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala ter Koncesijska pogodba za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save. Tako poleg rednih vzdrževalnih aktivnosti izvajajo tudi monitoringe tehničnega opazovanja akumulacijskih bazenov in monitoringe površinskih voda; na jezovnih zgradbah posameznih hidroelektrarn pa poleg tehničnega opazovanja potekajo še seizmološki monitoringi in geodetska opazovanja.

V HESS se zavedajo, da je prihodnost naših zanamcev v veliki meri odvisna tudi od našega odnosa do naravnega okolja, zato bodo pri izvajanju naše dejavnosti tudi v prihodnje storili vse, kar je v njihovih zmožnostih in pristojnostih, za čistost rek, umetnih jezer in s tem zagotavljanja kvalitetnejšega življenja ljudi. To pomeni tudi ozaveščanje lokalne in širše javnosti o pomenu odgovornega odnosa do vode in posledično ohranjanja vodnih virov.

»Voda za vse. Kdorkoli si, kjerkoli si, voda je tvoja človekova pravica.«

Več na: https://www.worldwaterday.org/

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)