Novice

Zaživela spletna stran koncepta E8

Datum: 26. 3. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Koncept so Elesovi strokovnjaki razvijali v zadnjih letih, premierno pa je bil javnosti predstavljen septembra lani.

Zaživela spletna stran koncepta E8

Na spletni strani je podrobno predstavljen koncept celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil, njegov pomen in gradniki ter njegove dobrobiti za lastnike e-vozil, družbo in celoten elektroenergetski sistem. Če želimo doseči množičen prehod na trajnostno e-mobilnost, morajo namreč usklajeno delovati ključni deležniki na vseh področjih, ki jih obravnavajo gradniki koncepta. ELES v tem trenutku preverja omenjeni koncept tudi na ravni konkretnih rešitev, v drugi polovici leta pa pričakuje, da bodo znani prvi rezultati. Cilj razvoja koncepta E8 je namreč preko konkretnega primera zbližati ključne deležnike pri iskanju skupnih odgovorov na izziv masovnega prehoda na e-mobilnost, saj je tako ta vizija kot prihodnost energetike kot celote odvisna od malih odločitev.

Za koncept je pomembnih osem ključnih gradnikov. Najprej so to ozaveščeni uporabniki, ki razumejo, da lahko s počasnim polnjenjem na pametnih polnilnicah prispevajo k zanesljivemu delovanju elektroenergetskega sistema in izkoriščanju energije iz OVE za polnjenje e-vozil. Zato podpirajo pogosto in daljše priključevanje vozil na polnilnico ter centralno vodenje moči polnjenja e-vozila.
Naslednji gradnik je gosto omrežje zasebnih polnilnic, ki omogoča dolgotrajno polnjenje vsakemu lastniku e-vozila. Najpomembnejše bodo pametne počasne polnilnice na zasebnih lokacijah. Tam, kjer so osebna vozila parkirana najdlje – doma in v službi.
Tretji gradnik je hipna identifikacija e-vozila na polnilnici, kar pomeni, da bodo morale slednje e-vozilo prepoznati, kar bo omogočalo napredno gostovanje in pravično zaračunavanje porabljene elektrike, na primer z izmenjavo gesla med polnilnico in avtomobilom. Delodajalec, ki bo zaposlenemu zagotovil polnilno mesto, mu bo na takšen način lažje ustrezno zaračunal polnjenje.
Naslednji gradnik je enostavno priključevanje na podlagi stičnih tehnologij, ki bodo olajšale pogosto priključevanje vozil na polnilnice. Sledi daljinsko vodenje moči, kar bo morala podpirati vsaka pametna počasna polnilnica. Naslednji gradnik je večravenska integracija zasebnih polnilnic v elektroenergetski sistem, ki jih bo treba povezati s centri vodenja distribucijskega in prenosnega omrežja. Polnilnica bo morala namreč paziti, kako je z odjemno močjo transformatorja, po drugi strani pa poslovne stavbe ne bodo potrebovale povečanja priključne moči, saj bodo moč odjema urejale pametne naprave.
Sedmi gradnik je vključitev polnilnic na trg aktivnega odjema, kar bo odjemalcem omogočilo tudi nižjo ceno energije. Danes je razlika med nižjo in višjo tarifo električne energije zelo majhna, zato se odjemalcu pogosto ne splača izkoriščati razlike v ceni. Zadnji ključni gradnik je strateško upravljanje izzivov uporabe hitrih polnilnic in lokalnih hranilnikov električne energije.

Na spletni strani bodo predstavljeni tudi pilotni projekti, skladni s konceptom celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil E8, ki jih bodo izvajali različni deležniki. Zavihek vprašanja in odgovori pa je namenjen odgovorom na najpogostejša vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi za načini polnjenja električnih vozil ter vplivom uvajanja množične e-mobilnosti na elektroenergetski sistem.

Če se bo množičen prehod na e-mobilnost razvijal skladno s konceptom E8, bo e-vozila poganjala energija iz obnovljivih virov, elektroenergetsko omrežje pa ne bo potrebovalo velikih vlaganj v širitev omrežja in gradnjo vršnih elektrarn za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo.

Spletna stran je dostopna na povezavi.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)