Novice

Obisk Bratuškove v Elektru Celje

Datum: 27. 3. 2019 Besedilo: Vladimir Habjan

Elektro Celje je ob zaključku dveh večjih investicij gostilo ministrico za infrastrukturo in podpredsednico vlade, mag. Alenko Bratušek.

Obisk Bratuškove v Elektru Celje

Elektro Celje je ob zaključku dveh pomembnih investicij v Zgornji Savinjski dolini organiziral slavnostni dogodek, na katerem je poleg županov in županij občin Zgornje Savinjske regije, kot slavnostna govornica nastopila ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek. Družba Elektro Celje, kot distributer električne energije, skrbi za upravljanje, vodenje in obratovanje distribucijskega omrežja ter za vzdrževanje, izgradnjo in obnovo elektroenergetskih naprav in objektov na področju savinjske, koroške in spodnjeposavske regije na območju 4.345 km² ozemlja oz. 22 % površine Slovenije. V letu 2018 so električno energijo distribuirali 151.770 gospodinjstvom in 20.362 poslovnim odjemalcem, katerim so skupno zagotovili preko 2.007 GWh električne energije.

Leto 2017 jim bo ostalo v spominu po decembrskem snegolomu in vetrolomu. Moker in težak sneg je skupaj z močnim vetrom povzročil številne poškodbe na distribucijskem omrežju. Največ poškodb je bilo na območju distribucijskih enot Slovenj Gradec, Velenje in Celje. Brez oskrbe z električno energijo je bilo 11.000 odjemalcev. Zaradi obsežnosti poškodb so v družbi razglasili havarijsko stanje. Na terenu so bile vse njihove elektromontažne skupine, ki so odpravljale napake na elektroenergetskem omrežju. Večje napake jim je uspelo odpraviti v petih dneh, glavnini odjemalcev pa so zagotovili električno energijo, brez napajanja z agregati, v desetih dneh. V takšnih izrednih stanjih, je potrebno veliko skrb namenjati opozarjanju odjemalcev, da se ne dotikajo električnih vodnikov in da z napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo, saj je bilo na delih trase distribucijskega omrežja vzpostavljeno začasno napajanje.  Električni vodniki so bili pod napetostjo, zato se jih ni bilo varno dotikati, saj je že samo zadrževanje v bližini električnega omrežja pod napetostjo smrtno nevarno. Sanacija omrežja je zaradi zahtevnosti terena potekala dlje časa. Na terenu so poiskali nove tehnične rešitve, predvsem v smislu pokablitev električnega omrežja, ki se odražajo v dolgoročnih izboljšavah.

Vetrolom je podrl za 1,3 milijona m3 dreves

Po umiritvi razmer in vzpostavitvi prevoznosti glavnih gozdnih prometnic, ki je omogočila dostop na širše območje poškodovanosti, so gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije ocenili poškodovanost gozdov zaradi močnega vetra. Poškodovanega drevja v slovenskih gozdovih je bilo po oceni za dobre 1,3 milijone m3. Kljub pospešenemu čiščenju gozdnih cest je bilo zaradi podrtega drevja več gozdnih cest na območju poškodovanosti gozdov dolgo neprevoznih. Poškodbe na gozdnih cestah so ponekod nastale tudi zaradi močnega deževja in plazov. Poškodbe gozdov, ki jih je povzročil veter, so presegle do takrat znane poškodbe zaradi vetrolomov, ki so se zgodili v zadnjih 20 letih, tako po količini poškodovanega drevja kot po obsegu prizadete površine.

Po snegolomu in vetrolomu v mesecu decembru 2017 so, predvsem zaradi povečanja zanesljivosti obratovanja elektroenergetskega omrežja na območju Zgornje Savinjske doline, pokablili več kot 18 km vodov in obnovili 7 transformatorskih postaj. Dela so bila zaključena konec meseca novembra 2018, investicijska vrednost pa je znašala 1,71 mio evrov. Z investicijo so povečali zanesljivost oskrbe odjemalcev na območju Logarske Doline. V letu 2019 načrtujeo še dokončanje izgradnje povezovalnega srednjenapetostnega kablovoda Koprivna proti Črni na Koroškem, ki bo še dodatno omogočala prenapajanje omenjenega področja.

Družbena odgovornost podjetja

V družbi Elektro Celje se zavedajo, da je družbena odgovornost v takih primerih veliko bolj pomembna kot ekonomska upravičenost investicije. Družbeno odgovornost v Elektru Celje vključujejo v vsa področja svojega poslovanja, kot tudi v sam sistem strateškega vodenja: v odnosu do okolja, do zaposlenih in drugih deležnikov – poslovnih partnerjev, odjemalcev, drugih ljudi in širše družbe – ter pri vodenju, zlasti pri razvoju svojih izdelkov in storitev.

Območje Zgornje Savinjske doline spada med tista, ki se hitro razvijajo, s tem pa se večajo tudi potrebe po oskrbi odjemalcev z električno energijo. Z namenom sledenja potreb poslovnega odjemalca KLS Ljubno, ki v prihodnosti načrtuje povečanje odjema električne energije, kakor tudi zaradi izboljšanja zanesljivosti napajanja z električno energijo na širšem območju Ljubnega in Zgornje Savinjske doline, so v letu 2017 sprejeli odločitev, da se opusti obstoječi daljnovod 2 x 20 kV Nazarje – Ljubno, ki so ga nadomestili z 20 kV kablovodi.

V družbi Elektro Celje si prizadevajo, da bi postali vodilno podjetje s tehnološko naprednim elektroenergetskim omrežjem, s čimer bodo v družbi prepoznani kot nosilci dviga kvalitete življenja z odgovornostjo do okolja in zaposlenih. S tem namenom so v letu 2018 prav tako v obratovanje predali nov srednjenapetostni kablovod SNKB 2x20 kV RP Nazarje – RP Ljubno v dolžini 9 km. Z izgradnjo tega kablovoda so sledili potrebam povečane porabe električne energije pri poslovnih odjemalcih (KLS Ljubno), primarno pa so na tem območju izboljšali zanesljivosti napajanja z električno energijo na širšem območju Ljubnega in Zgornje Savinjske doline. Investicijska vrednost del je znašala 2,52 mio evrov.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 2)